Delegácia z Katedry sociálnej práce PF KU v Lotyšsku

Jozef Čisarik, 19. októbra 2018 14:38

Nabitý program sa začal rokovaním s mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom SR pre Lotyšsko a Litovskú republiku so sídlom v Rige Ladislavom Babčanom.

Ružomberok 19. októbra (SkolskyServis.sk) - V dňoch 8. až 12. októbra 2018 absolvovali pracovníci Katedry sociálnej práce PF KU služobnú cestu do lotyšskej Rigy s pracovnými úlohami viažucimi sa na dve inštitúcie, Riga Stradins University a Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Rige. Nabitý program sa začal rokovaním s mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom SR pre Lotyšsko a Litovskú republiku so sídlom v Rige Ladislavom Babčanom.

Veľvyslanec SR v Rige Ladislav Babčan (v strede) s pracovníkmi z PF KU (sprava) Katarína Kohútová, Angela Almašiová, Zuzana Gejdošová, Markéta Rusnáková, Daniel Markovič Foto: KU Ružomberok


Počas spoločného rokovania s prodekankou PF KU doc. Markétou Rusnákovou boli identifikované dve hlavné oblasti spolupráce – vzdelávanie a umenie. Zámerom PF KU je podporovať mobility študentov fakulty do tejto pobaltskej republiky, ktorá má veľa spoločného so Slovenskom, napriek tomu je medzi študentmi menej známa. Prodekanka predstavila víziu spoločného vysokoškolského študijného programu, ktorý by zabezpečovali PF KU a partnerská lotyšská univerzita. V oblasti umenia PF KU veľvyslanec uvítal ponuku spolupráce s fakultnými telesami Schola Cantorum Rosenbergensis a zborom Benedictus, ako perspektívna sa ukazuje aj kooperácia v oblasti výtvarného umenia.

Pred budovou RSU Foto: KU Ružomberok


Ďalšie dni hostila delegátov z PF KU Katedra sociálnej starostlivosti a sociálnej práce na Riga Stradins University (RSU), ktorú vedie prof. Lolita Vilka. Katedra sociálnej práce PF KU spolupracuje s touto katedrou dlhodobo, vyučujúci z Ružomberka pravidelne aktívne participujú na konferenciách Society, Health, Welfare, realizujú výučbu v rámci programov Erasmus+ či AGMA a sú prispievateľmi do niekoľkých lotyšských publikácií. Bývajú menovaní do vedeckých výborov konferencií a sú recenzentmi publikácií RSU. Počas rokovaní pracovníci vytvorili niekoľko spoločných iniciatív.

Jozef Čisarik (Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta)

Jozef Čisarik (Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta)

Téma TASR