Čo spája VŠM/CityU a NASA?

Branislav Zlocha, 16. decembra 2018 8:53

Alebo viete, že hodnoty CO2 vo vzduchu majú vplyv na správne fungovanie mozgu či bolesti hlavy?

Foto: VŠM/CityU


Bratislava 16. decembra (SkolskyServis.sk) - Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle (VŠM/CityU) uskutočnila v jesennom trimestri porovnávací výskum hodnôt CO2 v školských priestoroch budovy v Bratislave, ktoré sa udávajú v jednotkách ppm (parts per million). Na základe získaných údajov zo snímačov vzduchotechniky sa podarilo zistiť, že študenti VŠM/CityU majú v učebniach v priemere 5,9 násobne nižšiu koncentráciu CO2, ako astronauti NASA vo vesmíre na medzinárodnej vesmírnej stanici. Podľa nameraných hodnôt bola najvyššia koncentrácia CO2 počas jesenného trimestra v učebniach nameraná začiatkom novembra a predstavovala úroveň 1,209 ppm. Podľa výskumov NASA, každý nárast koncentrácie CO2 v priestore o 1,316 ppm dvojnásobne zvyšuje pravdepodobnosť bolestí hlavy. Zároveň výskumy Harvard University ukazujú negatívny vplyv vyšších koncentrácií CO2 na kognitívne procesy, ako schopnosť učiť sa, kriticky myslieť, či správne sa rozhodovať.

Foto: VŠM/CityU


VŠM/CityU sa inštaláciou snímačov CO2 a VOC stala prvou vysokou školou na Slovensku, ktorá dokáže merať koncentrácie CO2 a VOC (volatile organic compounds) v priestoroch školy a automaticky zvyšovať prívod čerstvého filtrovaného vzduchu do učební tak, aby naši študenti študovali v zdravom pracovnom prostredí, ktoré podporuje učenie a ktoré priaznivo vplýva na organizmus.

Téma TASR