Budúcnosť cestnej a mestskej dopravy je téma konferencie na UNIZA

Školský servis, 5. októbra 2018 7:29

Cestná a mestská doprava zabezpečuje mobilitu obyvateľstva a prepravu tovarov podľa stále meniacich sa požiadaviek zákazníkov.

Žilina 5. októbra (SkolskyServis.sk) - Čo však negatívne dôsledky tohto spôsobu dopravy? Kam bude v budúcnosti smerovať? Katedra cestnej a mestskej dopravy Žilinskej univerzity si uvedomuje jej ekonomický a sociálny význam, a preto raz za dva roky organizuje konferenciu venujúcu sa tejto téme.
Bez popisu Foto: TASR

Rozvoj individuálneho motorizmu a cestnej nákladnej dopravy je príčinou mnohých negatívnych javov. Veľký počet dopravných nehôd s nevyčísliteľnými stratami na životoch, veľké hmotné škody na majetku a nepriaznivé dopady na životné prostredie, sú len tie najzávažnejšie negatívne vplyvy. Napriek týmto skutočnostiam, život bez automobilu si už len veľmi ťažko vieme v súčasnosti predstaviť.

Katedra cestnej a mestskej dopravy na Žilinskej univerzite (UNIZA) už po ôsmy raz pozvala slovenských a zahraničných odborníkov, aby spolu v dňoch 4.- 5.10.2018 na medzinárodnej vedeckej konferencii pod názvom CMDTUR 2018 – Cestná a mestská doprava a trvalo udržateľný rozvoj, diskutovali a hľadali vhodný spôsob ďalšieho udržateľného vývoja spoločnosti a úlohy cestnej a mestskej dopravy v súčasných podmienkach globalizácie.

„Táto medzinárodná konferencia je spoločným dielom všetkých, ktorým nie je ľahostajná mobilita osôb či logistika. Je dôležité poukázať na túto problematiku, nakoľko sa týka všetkých z nás, ovplyvňuje ceny tovarov, konkurencieschopnosť priemyslu štátov EÚ mobilitu obyvateľstva a dopravnú obslužnosť všetkých regiónov. V rámci konferencie budú navrhované aj nové riešenia, ktoré v budúcnosti môžu priniesť zníženie vplyvu cestnej dopravy na životné prostredie, zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky. Teší nás záujem o túto konferenciu nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Vďaka všetkým spoluorganizátorom sa nám konferenciu podarilo zorganizovať už ôsmy raz,“ zhodnotil prof. Ing. Jozef Gnap, PhD., odborný garant konferencie a súčasne vedúci Katedry cestnej a mestskej dopravy Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy
a spojov UNIZA.

Konferencia sa koná v spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby SR, Veľvyslanectva Poľskej republiky v Bratislave, Slovensko-poľskej obchodnej komory a profesných združení v oblasti dopravy a logistiky v SR.
Bohatý program sa bude venovať viacerým témam. Rokovania budú prebiehať v sekciách v členení na: verejnú hromadnú dopravu, riadeniu a informačným technológiám v doprave, cestnej nákladnej doprave a logistike
a technickej prevádzke vozidiel a bezpečnosti cestnej dopravy. Konferencia by mala byť fórom na stretnutia
a vzájomnú výmenu názorov odborníkov.

Téma TASR