Blíži sa termín podania prihlášky na štúdium na Teologickej fakulte KU

Jaroslav Chanas, 18. marca 2018 8:45

Termín podania prihlášok na bakalárske a magisterské študijné programy uskutočňované na Teologickej fakulte v Košiciach Katolíckej univerzity je stanovený na 30. apríla 2018.

Košice 18. marca (SkolskyServis.sk) - Zvoliť si môžete zo študijných programov: katolícka teológia, sociálna filozofia, náuka o rodine (iba pre mgr. stupeň), sociálna práca a učiteľstvo náboženskej výchovy, filozofie a etickej výchovy (v kombinácii). Z bakalárskych študijných programov dávame do pozornosti aj štúdium rodiny a sociálnej práce. Podmienky prijatia v roku 2018/19: pre bakalársky stupeň: úplné stredné vzdelanie; pre magisterský stupeň: ukončené bakalárske štúdium. Termín podania prihlášky: do 30.04.2018. Je potrebné vypísať aj elektronickú prihlášku na adrese: http://e-prihlaska.ku.sk Ďalšie informácie o podmienkach a ďalších možnostiach štúdia nájdete na našej webstránke www.tf.ku.sk v časti Prijímacie konanie.
Foto:

Dekanát TF KU

Téma TASR