Blíži sa Nedeľa Katolíckej univerzity

František Trstenský, 13. januára 2018 8:43

Posledná januárová nedeľa 28. januára 2018 bude už tradične venovaná Katolíckej univerzite v Ružomberku (KU).

Foto: KU Ružomberok


Ružomberok 13. januára (SkolskyServis.sk) - Zmyslom slávenia „Nedele KU“ je poďakovanie všetkým priateľom, priaznivcom, dobrodincom a podporovateľom za modlitby, obety a každú pomoc a podporu venovanú Katolíckej univerzite.

Nedeľa KU sa podľa rozhodnutia slovenských biskupov koná vždy poslednú januárovú nedeľu vo všetkých farnostiach na Slovensku. Prvýkrát sa uskutočnila v roku 2010, kedy sa biskupi prihovorili veriacim pastierskym listom o KU. Rektor KU Mons. prof. Jozef Jarab pri tejto príležitosti napísal list, ktorý je zverejnený na webstránke univerzity (www.ku.sk) a bol aj poslaný do farností.

Katolícka univerzita sa naďalej úprimne uchádza o podporu všetkých s ubezpečením, že sa bude snažiť naďalej priniesť slovenskej spoločnosti čo najviac úžitku vo forme dobrých a vzdelaných absolventov.

Ďalšou dôležitou aktivitou bude Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v utorok 6. februára 2018. Pozývame všetkých nádejných študentov a záujemcov, aby sa prišli zoznámiť so štúdiom a prostredím KU.

Téma TASR