Bezkonkurenčné vzdelávanie - súťaž

Jakub Škoda, 17. februára 2017 14:01

Foto: skolskyservis.skBratislava 17. februára (SkolskyServis.sk) - Verejný sektor má neľahkú úlohu. Ak sa objaví niečo, čo nefunguje, má sa za to, že je povinný to napraviť. Podľa mnohých nemocnice nesú zodpovednosť za náš zdravotný stav a rovnako školy, a najmä učitelia, by vraj mali byť liekom na všetky problémy mládeže.

Vzdelávací systém by mal každému dať schopnosti potrebné pre prax a vyžadované trhom práce; naučiť žiakov a študentov samostatne rozmýšľať a vedieť z informačnej spleti vybrať dôveryhodné zdroje a nájsť v nich čokoľvek, čo momentálne potrebujú; dôrazne vysvetliť nebezpečenstvo ideológii šíriacich strach, nenávisť; upozorniť na iracionálnosť myšlienok proklamujúcich za prirodzenú nadradenosť jedných nad inými; poukázať na výhody demokracie a ešte otvorenejšie hovoriť o všetkých jej chybách a ich možných riešeniach… To všetko popri svedomitom dodržiavaní učebných osnov a dôkladnej príprave žiakov na Testovanie 5, Testovanie 9, maturitnú skúšku a tak ďalej.

Znie to ako priveľa pre jednu inštitúciu, ale asi iba v školách sa dá naraz pracovať s celou nasledujúcou generáciou a dať jej do života to, čo potrebuje, takže celkom odôvodnene bude tento zoznam úloh, ktoré je ľahšie vymyslieť, ako splniť, naďalej rásť. Našťastie, mnohé problémy sú navzájom previazané a ak vyriešime jeden, zaznamenáme zlepšenie aj u pár ďalších. To sa stane aj vtedy, ak naučíme, žiakov pracovať s informáciami.

Neschopnosť narábať s voľne dostupnými informáciami a kriticky o nich uvažovať, nielen bráni samostatnému rozvoju osobnosti, ale môže narobiť veľa škody pri formovaní vlastného svetonázoru. V lepšom prípade to môže vyvolať občiansku apatiu a všeobecné vyhýbanie sa závažným názorovo vyostreným témam, no v prostredí s ľahko dostupným konšpiračným spravodajstvom, a žiaľ, silnejúcimi extrémistickými hnutiami môžu byť následky aj oveľa horšie.

Ako pri iných problémoch, aj tu sa vzniesli požiadavky na zriadenie samostatného predmetu na túto tému. Školy sú vhodní kandidáti na riešenie danej otázky, vytvorenie samostatného predmetu však nezaručuje, že sa dosiahne, čo má. Naviac, je to vždy na úkor už zabehnutých predmetov, ktoré aj tak majú pri najlepšom len presne toľko priestoru, aby stihli, čo majú. Pri orientovaní sa v informačnej záplave ako aj pri riešení akéhokoľvek iného problému v školách či iných inštitúciách sú vždy kľúčoví ľudia, v tomto prípade učitelia, zástupcovia i riaditelia. Stačí, aby učitelia spomenuli aktuálnu spoločenskú tému súvisiacu s preberaným učivom; doplnili svoj výklad o extra zdroje pre načerpanie ďalších vedomostí, aby okrem iného extrémistické prejavy svojich žiakov považovali za problém a vedenie im ochotne podalo pomocnú ruku pri jeho riešení.

Lenže, do takého spôsobu vyučovania treba investovať čas, kopu času, more času na dôkladnú prípravu hodín. Niečo také poriadne odkrojí z voľného času učiteľa, ktorý je už aj tak okresaný o čas nutný minimálne na administratívu, vytvorenie a následnú opravu písomiek a ďalšie školské povinnosti. Pri dnešných platoch a takmer nulovom konkurenčnom boji o miesto učiteľa, sa do niečoho takého nerozumne pustí iba hŕstka entuziastických vorkoholikov. Navyše, takýto výnimoční jednotlivci sú roztrúsení na nespočetne veľa základných, stredných a vysokých školách, ktoré na Slovensku máme. Škôl je podľa môjho názoru tak veľa, že ani žiaci už nesúťažia o miesto na škole, ale školy bojujú o každého jedného žiaka. To vedie k znižovaniu nárokov na žiaka, redukuje kritéria na prijatie na strednú školu, získanie maturitného vysvedčenia, vysokoškolského titulu, na vytrvalosť sa aspoň raz za čas do danej vzdelávacej inštitúcie dostaviť, či do testov a písomných prác niečo v požadovanom rozsahu napísať.

Nutné je najmä znovu vytvoriť konkurenčné prostredie v školstve. Nielen často spomínaným zvyšovaním platov učiteľov, ale aj znížením počtu škôl, čím sa zmenší počet voľných miest a prinúti tak k väčšej usilovnosti aj žiakov.

Jakub Škoda
Fakulta managementu UK, Odbojárov 10, 820 05 Bratislava 25
1. ročník

Téma TASRPoužívaním stránok SkolskyServis.sk súhlasíte s používaním cookies, ktoré slúžia na zlepšenie kvality nášho obsahu.

Viac