Právnici UMB budujú Kriminologické a kriminalistické výskumné centrum

TASR, 29. decembra 2017 8:00

Právnici z Univerzity Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici získali firemné nefinančné granty na podporu vedy, výskumu a projektovú činnosť.

Banská Bystrica 29. decembra (TASR) – Týkajú sa nového pracoviska Kriminologického a kriminalistického výskumného centra pri Právnickej fakulte (KKVC PrF) UMB. TASR o tom informovala Dana Straková, vedúca referátu marketingovej komunikácie univerzity.

"KKVC PrF je budované ako špecializované pracovisko skúmania ochrany osôb, majetku a ďalších zákonom chránených záujmov, ktoré vykonáva vedecko-výskumnú a expertnú činnosť v súlade s dlhodobým plánom rozvoja a zámermi fakulty i univerzity. Primárnym objektom skúmania sú praxeologické problémy z odboru trestné právo, kriminológia a kriminalistika či ochrana osôb a majetku," priblížil Miroslav Kelemen, riaditeľ centra.

Podľa Strakovej výskumné centrum hľadá riešenia interdisciplinárnych bezpečnostno-právnych aspektov protispoločenských javov, ochrany zákonom chránených záujmov vo verejnej a privátnej sfére, v oblasti kontroly kriminality nástrojmi represie a prevencie či zaistenia vnútornej bezpečnosti štátu v kontexte agendy Európskej bezpečnosti a spolupráce.

KKVC PrF UMB v Banskej Bystrici spolupracuje s Centrom krízového riadenia univerzity. Jeho vedecko-výskumnú činnosť vo výške 17.000 eur podporili základným grantom pre vedu a výskum spoločnosti SYTELI Michalovce, KVANT Bratislava a GT DATA Banská Bystrica.


Téma TASR