Banskobystrickí pedagógovia z FVU AU oslavujú 20. výročie

TASR, 16. marca 2018 15:51

Výstava re-VÍZIA 20 v bratislavskom Dome umenia prezentuje výber diel z tvorby 27 umelcov, ktorí pedagogicky pôsobia na Fakulte výtvarných umení Akadémie umení (FVU AU) v Banskej Bystrici.Bratislava 16. marca (TASR) - Expozícia z prevažne novej tvorby je zavŕšením osláv 20. výročia vzniku fakulty a prináša pestrý pohľad na rôzne podoby súčasného umenia od renomovaných autorov viacerých generácií.

Na veľkej ploche druhého poschodia prezentuje tvorbu umeleckých a pedagogických osobností z FVU AU ako dôležitej súčasti sprostredkovania edukácie umenia. To v umeleckom školstve sa podieľa na výtvarnom i osobnostnom formovaní aj profilácii poslucháčov – budúcich vizuálnych tvorcov od maľby cez sochárstvo, grafiku, fotografiu, objekty, inštalácie až po intermediálne formy.

"Boris Jirků v expresívnych figurálnych maľbách vyjadruje drámu života a skepsu o povahe človeka. Grafický základ jazyka integruje do veľkoplošnej maľby Robert Brun. Sofistikovane pracuje s repetitívnym rastrom znakového systému, gestom a pohybom. Na rozhraní grafiky, postfotografie a maľby sa mediálne a výrazovo pohybuje Igor Benca. Ironicko-kriticky reflektuje tlak doby na výkonnosť a vytúžený úspech. Róbert Makar skúma kultúrnu identitu doby ako rámec existencie a pôsobenia umenia v textartových objektoch a inštaláciách. Patrik Ševčík v cykle serigrafií prelína nájdené fotoobrazy a ich prepis textom alebo textovou skratkou, ako aj intenzitou svetla na pozadí témy kolektívnej a privátnej pamäte. Martin Derner v manipulovaných objektoch ponúka dekompozíciu kníh a rozmanitých bytových predmetov poukazujúc na ich hravú profanizáciu. Filip Jurkovič prezentuje strohú konceptuálnu maľbu na báze maliarskeho prepisu kontroverzných štatistických údajov z pozadia umeleckých inštitúcií a školstva. Peter Valiska Timečko experimentuje pri tvorbe akčnej grafiky cestou autorskej i kolektívnej performancie. Siaha pritom k masovo obľúbeným oblastiam športu či spoločenského tanca," na štvrtkovej (22.3.) vernisáži výstavy o katedre grafiky konštatovala kurátorka Alena Vrbanová.

Eva Kapsová a Katarína Rusnáková ako ďalšie kurátorky vybrali diela z ostatných katedier. Miroslav Nicz v 12-hodinovej videoprojekcii prepája malé a veľké dejiny 20. storočia. Divákom adresuje otázku, ako by sa vyvíjala história Európy ak by Adolfa Hitlera prijali na Viedenskú akadémiu, kde ho dvakrát odmietli pre nedostatok talentu. Návštevník aj pri krátkom sledovaní videoprojekcii historickej fotografie postrehne pohyb na nej.

Ivana Sláviková vytvorila ručne vyšívané časti na plechovej karosérii automobilu, autopoeticky a postfeministicky ladené diela posúva do hravej či ironickej významovej roviny. Vtipné sú závesné ospravedlnenia Michala Murína, drevené koryto Mareka Galbavého či rebrík s ostnatými schodíkmi Jozefa Suchožu. Naopak dramatické je veľkoplošné video o topiacom sa človekovi Boj/Job, ktoré vytvoril Ján Adamove.

Výstava potrvá do 15. apríla.Téma TASR