B. Bystrica: L. Parízek na UMB predstavil úlohy SR počas predsedníctva

TASR, 8. februára 2018 9:49

O súčasnom bezpečnostnom prostredí na Slovensku a vo svete sa diskutovalo na pôde Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela.

Banská Bystrica 8. februára (TASR) – Konkrétne úlohy a kroky Slovenska počas predsedníctva v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) prezentoval po prvý raz v stredu počas 11. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie Bezpečnostné fórum 2018 v Banskej Bystrici štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Lukáš Parízek.
Na snímke socha Mateja Bela po slávnostnom odhalenia pri príležitosti 25. výročia založenia UMB a otvorenia akademického roka 2017/2018 v Banskej Bystrici 3. októbra 2017. Foto: TASR/Branislav Račko

O súčasnom bezpečnostnom prostredí na Slovensku a vo svete sa diskutovalo na pôde Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela. Konferencia je jedným z najvýznamnejších projektov Katedry bezpečnostných štúdií tejto fakulty. Aj v tomto roku pritiahla viac ako stovku účastníkov štátnych, vedeckých a akademických inštitúcií zo Slovenska i zahraničia, ako aj študentov.

Parízek vo svojom vystúpení zdôraznil význam slovenského predsedníctva v OBSE a pomenoval prvé kroky aktuálneho predsedníctva vo Fóre pre bezpečnostnú spoluprácu a v Kontaktnej skupine pre Stredomorie. Upriamil pozornosť na príležitosť, ktorú pre Slovensko prináša predsedníctvo v OBSE, ktorá je najväčšou a v súčasnosti jedinou regionálnou bezpečnostnou organizáciou s 57 účastníckymi štátmi.

"Naša krajina má jedinečnú možnosť prispieť k ustáleniu vzťahov a posilneniu mieru, stability a k prevencii konfliktov v Európe. Bezpečnosť našich občanov je úzko spätá s bezpečnosťou priestoru, kde sa nachádzame. Slovensko preto musí prispievať k bezpečnosti a nebyť len jej konzumentom," konštatoval štátny tajomník rezortu diplomacie.

Parízek tiež priblížil témy dialógov vo Fóre pre bezpečnostnú spoluprácu, ako medzinárodné projekty v oblasti ručných a ľahkých zbraní a skladovania konvenčnej munície, transparentnosť a spoľahlivosť vojenských informácií, znižovanie napätia v medzinárodných vzťahoch na základe snahy Organizácie zmluvy o všeobecnom zákaze jadrových skúšok, reforma a správa bezpečnostného sektora s prepojením na aktivity OSN či regionálna vojenská spolupráca krajín Vyšehradskej skupiny (slovensko–český projekt ochrany vzdušného priestoru Spoločné nebo).

Kontaktná skupina pre Stredomorie slúži na udržanie osobitných vzťahov OBSE so šiestimi stredomorskými partnermi pre spoluprácu - Alžírskom, Egyptom, Izraelom, Jordánskom, Marokom a Tuniskom. Naša diplomacia pripravuje témy piatich zasadnutí a výročnej konferencie v spolupráci so Španielskom.

Štátny tajomník označil za dôležité, aby sa Slovensko podelilo o skúsenosti v oblastiach, ako sú energetická spolupráca v regióne, ochrana kritickej infraštruktúry, manažment vodných zdrojov, reforma bezpečnostného sektora, boj proti radikalizácii a podpora perspektívy mládeže v regióne prostredníctvom vzdelávania a podnikania.

Účastníci medzinárodnej konferencie sa zhodli na tom, že hoci bezpečnostné prostredie v Európe čelí mnohým novým výzvam, stále disponuje nástrojmi na ich identifikáciu a elimináciu hrozieb.

Téma TASR