B. BYSTRICA: AU má 20 rokov, ocenila 100 zamestnancov, vydala knihu

TASR, 6. októbra 2017 9:45

Škola pri tejto príležitosti ocenila 100 pedagogických i nepedagogických zamestnancov pamätnými listami a bronzovými, striebornými a zlatými medailami rektora AU.

Banská Bystrica 6. októbra (TASR) - Dve desiatky rokov na poli umeleckého vysokoškolského vzdelávania slávila dnes v Banskej Bystrici tamojšia Akadémia umení (AU). Škola pri tejto príležitosti ocenila 100 pedagogických i nepedagogických zamestnancov pamätnými listami a bronzovými, striebornými a zlatými medailami rektora AU.
Foto:

Ako odznelo na slávnosti, AU bola zriadená zákonom NR SR č. 156/1997 Z.z. k 1. júlu 1997 ako vysoká škola umeleckého zamerania s dvoma fakultami - Fakultou múzických umení a Fakultou výtvarných umení. O rok na to sa z katedry herectva a réžie konštituovala Fakulta dramatických umení.

AU dnes poskytuje vzdelávanie v študijných odboroch dramatické umenie, hudobné umenie, výtvarné umenie, filmové umenie a multimédiá a to podľa akreditovaných študijných programov. Programovú štruktúru vzdelávania tvorí deväť bakalárskych, šesť magisterských a šesť doktorandských študijných programov.

AU má aktuálne zapísaných 577 študentov, z toho podstatnú časť (543 študentov) tvorí denná forma štúdia. Z celkového počtu študentov je šesť percent zo zahraničia.

Absolventi AU hosťujú na významných operných a divadelných scénach na Slovensku, ale aj v zahraničí. Pôsobia tiež v televízii, rozhlase, majú vlastné dizajnové a reklamné štúdiá.

AU sa chce aj v budúcnosti orientovať na zvyšovanie kvality a špecifického postavenia profesionálneho umeleckého vzdelávania. Vzdelávanie chce ešte viac otvoriť a internacionalizovať. V spolupráci s Mestským úradom v Banskej Bystrici má ambíciu vytvoriť z objektu kaštieľa Radvanských plnohodnotný kultúrny stánok pre širokú verejnosť.

V rámci slávnostného podujatia v banskobystrickej Štátnej opere, pokrstili aj objemnú publikáciu zaznamenávajúcu 20 rokov života školy.


Najčítanejšie Vysoké školy

Téma TASR