Ako ďalej v Európe po Brexite?

Monika Olejárová, 20. marca 2017 11:45

V marci sa na Ekonomickej univerzite uskutočnila prednáška na tému Ako ďalej v Európe po Brexite?

V marci sa na Ekonomickej univerzite uskutočnila prednáška na tému Ako ďalej v Európe po Brexite? Foto: Monika Olejárová


Bratislava 20. marca (SkolskyServis.sk) -

Dňa 7.marca 2017 sa približne 50 študentov zúčastnilo prednášky o Brexite a alternatívach ekonomickej spolupráce v Európskej únii. Hosťom bol Peter Gonda, riaditeľ Konzervatívneho inštitútu M.R. Štefánika.


V marci sa na Ekonomickej univerzite uskutočnila prednáška na tému Ako ďalej v Európe po Brexite? Foto: Monika Olejárová

Na úvod prednášky mali účastníci možnosť súťažiť o knihu Eurozóna a alternatívy európskej ekonomickej intergrácie, ktorej autorom je práve pán Gonda. Súťažné otázky sa týkali Brexitu, okolností vystúpenia, rozpočtu EÚ a ekonomiky Spojeného kráľovstva. Podujatie pokračovalo prednáškou, v ktorej sa rečník venoval ekonomickej integrácii, vývoju vzťahov medzi európskymi štátmi a perspektívam budúceho vývoja.


V marci sa na Ekonomickej univerzite uskutočnila prednáška na tému Ako ďalej v Európe po Brexite? Foto: Monika Olejárová

Prednášku organizovala Monika Olejárová, študentka Sokratovho inštitútu a Ekonomickej univerzity.V marci sa na Ekonomickej univerzite uskutočnila prednáška na tému Ako ďalej v Európe po Brexite? Foto: Monika Olejárová


V marci sa na Ekonomickej univerzite uskutočnila prednáška na tému Ako ďalej v Európe po Brexite? Foto: Monika Olejárová

Téma TASR