10 rokov existencie oslávi Fakulta informatiky PEVŠ konferenciou

Školský servis, 14. novembra 2018 14:14

Témou budú aj vízie svetových IT firiem do budúcnosti vo vývoji hardvéru, softvéru a ich aplikácii v priemysle.

Bratislava 14. novembra (SkolskyServis.sk) - Fakulta informatiky Paneurópskej vysokej školy (PEVŠ) má za sebou 10 rokov existencie. V rámci osláv organizuje konferenciu, ktorej témou budú najnovšie trendy v informačno – komunikačných technológiách. Podujatie sa uskutoční 15.novembra v priestoroch fakulty v bratislavskej Petržalke so začiatkom o 10.00 hodine.Počas programu, na ktorom sú srdečne vítaní pedagógovia, študenti, absolventi i široká verejnosť, vystúpia partneri fakulty aj jej vedenie. Prednášky budú viesť zástupcovia spoločností Microsoft – Marcela Havrilová, IBM – Fridrich Matejík, Hewlett Packard Enterprise – Santiago Aguado, Infotech – Michal Ukropec, či Axon PRO – Alfréd Zimmerman a Milan Ftáčnik na tému výzvy IT na Slovensku. Akademickú obec zastúpi dekan fakulty - doc. RNDr. Eugen Ružický, CSc. a prof. Ing. Štefan Kozák, PhD. Video pozdrav pošle z Bruselu aj podpredseda Európskej komisie - Dr.h.c. JUDr. Maroš Šefčovič, PhD.

Cieľom konferencie je prezentácia najnovších trendov informačno-komunikačných technológií v oblasti výskumu, výučby a možnosti ich aplikácií v súlade s celosvetovými výzvami Industry4.0, Internetu vecí, Big Data, Virtuálnej a rozšírenej reality v podmienkach Slovenskej republiky. Témou budú aj vízie svetových IT firiem do budúcnosti vo vývoji hardvéru, softvéru a ich aplikácii v priemysle.

Chýbať nebude kultúrny program, premietanie o úspešných absolventoch a študentoch, ani ocenenie významných osobností. Dekan fakulty ocení doc. Ing. Martina Šperku, PhD. (prvého dekana Fakulty informatiky PEVŠ) a odborníkov, ktorí sa podieľali na rozvoji informatiky a majú väzby s fakultou - prof. RNDr. Franka Schindlera, PhD., prof. Ing. Jiřího Voříška, CSc. a prof. Ing. Václava Řepu, CSc.

Konferencia sa uskutoční v budove fakulty na Tematínskej 10 v Petržalke o 10 hodine.

Paneurópska vysoká škola (PEVŠ) vznikla v roku 2004. Sídli v Bratislave a má päť fakúlt: fakultu práva, ekonómie a podnikania, masmédií, informatiky a psychológie. Ponúka vyše 40 akreditovaných študijných programov vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia: bakalárskom, magisterskom/inžinierskom a doktorandskom v dennej a externej forme. PEVŠ poskytuje aj rigorózne, habilitačné a inauguračné konanie. Od vzniku školy do konca akademického roka 2017/2018 úspešne ukončilo štúdium viac ako 17.000 absolventov. PEVŠ je členom koncernu PROSPERITA HOLDING.

Téma TASR