V Starej Ľubovni dnes začína jubilejná Naša Vansovej Lomnička

TASR, 13. októbra 2017 9:00

Naša Vansovej Lomnička, celoslovenský festival umeleckého prednesu žien s medzinárodnou účasťou, oslavuje 50 rokov svojej existencie.

Stará Ľubovňa 13. októbra (SkolskyServis.sk) - Kto z iniciátorov myšlienky a organizátorov by si bol v roku 1967 čo len pomyslel, že skromné regionálne podujatie konané na počesť 110. výročia narodenia a 25. výročia úmrtia slovenskej spisovateľky Terézie Vansovej, ktorá žila istý čas so svojím manželom, evanjelickým farárom Jánom Vansom, v Lomničke pri Podolínci, prerastie do jedinečného medzinárodného festivalu umeleckého prednesu žien.
V tú nedeľu 19. novembra 1967, kedy sa slávnosť v Lomničke konala prvýkrát, vraj celý deň lialo ako z krhly. Napriek tomu ju prišli podporiť: deti, mládež i dospelí...
Foto:

Dostala meno Vansovej Lomnička

A aj keď jej počas päťdesiatročnej histórie väčšinou svietilo slnko, a tešila sa všeobecnej priazni a podpore, občas musela čeliť aj búrkam a nepohode. To keď si ju jeden zo spoluorganizátorov prisvojil a presťahoval do Banskej Bystrice. Domáci organizátori si ju však nedali. Prihlboko vrástla do histórie a súčasnosti Starej Ľubovne. Vytrvalo organizovali festival spojený s menom známej spisovateľky naďalej. K názvu Vansovej Lomnička pribudlo slovíčko NAŠA...
Priviedla k prameňu stovky žien – recitátoriek, desiatky nadšencov – organizátorov, mnohé osobnosti kultúrneho a spoločenského života, obdivovateľov, dobrovoľníkov, priaznivcov, jednoducho tých, ktorí majú česť, ale aj zodpovednosť byť členom veľkej lomničkárskej rodiny.
S jej menom je spojených veľa skvelých ľudí, mnohí už nie sú, žiaľ, medzi nami. Jedným z nich je aj zakladateľ Vansovej Lomničky Štefan Popovič.

Na 50. ročník Našej Vansovej Lomničky sa prihlásilo symbolicky 50 účastníčok. Čo je však zaujímavé, vôbec sme tento počet dopredu neplánovali. Zvyčajne prichádza na NVL 20 až 25 recitátoriek. Tento stav je výsledkom spontánneho záujmu o jubilejný ročník umeleckého prednesu žien. Na NVL sa predstavia recitátorky – stálice, ale aj účastníčky, ktoré budú na tomto podujatí recitovať prvýkrát. Očakávame tiež, už tradične, účasť recitátoriek z Poľska a zo srbskej Vojvodiny.

Vzhľadom na to, že je to jubilejný ročník, podujatie bude trojdňové (13. – 15. 10. 2017). Na slávnostnom otvorení v piatok 13. októbra bude do života uvedená Pamätnica Vansovej Lomničky, ktorá mapuje 50 rokov existencie tohto výnimočného podujatia. Okrem prednesu a rozborov je pripravený na piatok aj večer spomienok, na ktorom bude odprezentovaná ďalšia kniha poézie Jesienky Jantárovej cesty od vernej lomničkárky Margarety Partelovej z Trnavy. Verše venovala Našej Vansovej Lomničke a mestu Stará Ľubovňa. V rámci spomínania vystúpia aj hudobní hostia: Marcela Petriľaková a Martin Geišberg. Na galaprograme, ktorý sa bude kvôli rekonštrukcii Domu kultúry konať v Kine TATRA, ocenia najlepšie recitátorky, bude udelená Cena LOMNIČKY trom významným ľuďom, ktorí sú s Lomničkou bytostne spätí, zaznejú najlepšie prednesy 50. ročníka, ale zarecituje aj výnimočná osobnosť – herec Juraj Sarvaš a zaspieva speváčka ľudových piesní Mária Mačošková. Okrem toho sa predstavia aj jednotlivci a kolektívy zo Starej Ľubovne.

Všetky podujatia v rámci 50. ročníka NVL sú prístupné verejnosti. Radi všetkých priaznivcov umeleckého prednesu žien privítame na samotnej súťaži v obradnej sieni Mestského úradu, ale aj na piatkovom spomínaní, a, samozrejme, pozornosť upriamujeme najmä na galaprogram v sobotu večer v kine TATRA.

PaedDr. Eva Kollárová, vedúca oddelenia školstva, kultúry, športu a mládeže MsÚ v Starej ĽubovniTéma TASR