Toto je spôsob, ako naučiť deti nové slovné spojenia

OTS, 14. júna 2017 10:47

Technologický vývoj nám vytvára prostredie, ktoré nás intenzívne vyrušuje a odpútava pozornosť, hovoria odborné štúdie.

Hra Brain Storm od spoločnosti Piatnik je vhodná pre všetkých od 12 rokov Foto: Piatnik Praha
Bratislava 14. júna (OTS) - Dnešné deti zápasia s problémami pri čítaní, písaní a porozumení textu. Máme pre vás tip, ako im hravou formou rozšíriť slovnú zásobu a naučiť ich frazeologizmy.

K našej plnohodnotnej slovnej zásobe patria okrem bežných slov aj tie cudzie, mali by sme však taktiež poznať synonymá, príslovia a vyjadrovať sa aj obrazne, napríklad prostredníctvom frazeologizmov. Frazeologizmy sú ustálené slovné spojenia, ktoré sa vyznačujú obraznosťou a nerozložiteľnosťou svojho významu. Medzi frazeologické jednotky patria aj príslovia, porekadlá a pranostiky. Kým príslovie je poučná výpoveď vyjadrujúca ľudovú múdrosť, obyčajne metaforou alebo prirovnaním, porekadlo konštatuje na margo udalosti a pranostika sa viaže k počasiu.

Knihy sú dokonalý spôsob, ako rozširovať slovnú zásobu detí i dospelých. Ak však vaše deti inklinujú viac k hrám a ku knihám si ešte nevytvorili vzťah, zahrajte sa s nimi. Hra Brain Storm od spoločnosti Piatnik je vhodná pre všetkých od 12 rokov.

„Mozgová búrka“ priamo vo vašej obývačke


Foto: Piatnik Praha
Cieľom novej hry Brain Storm je vytvoriť spojenie medzi dvoma kartami vyloženými na stole. Kreativita je úplne nevyhnutná, hráčom však veľmi pomôže, keď budú ovládať frazeologizmy, príslovia, citáty, ustálené slovné spojenia,“ vysvetľuje Jana Karásková z Piatnik Praha.

Novinka z rakúskej továrne Piatnik sa začína vyložením 9 kariet s obrázkami doprostred stola, aby ich všetci hráči videli. Potom je už na šikovnosti a tvorivosti každého hráča, ako rýchlo dokáže spojiť dve karty slovným spojením. Každé kolo vyhráva ten, kto našiel spojitosť najrýchlejšie.

Do hry podporujúcej rozvoj slovnej zásoby sa môže zapojiť až desať hráčov. Keďže dnešné deti často komunikujú prostredníctvom sociálnych sietí a využívajú pri svojom písomnom prejave emotikony a ikony, možno im takáto hra nebude cudzia a v konečnom dôsledku naučia viac deti rodičov, ako opačne.

Téma TASR