Deti spoznali Uštrikovanú rozprávku o psíčkovi a mačičke

PaedDr.Helena Rusnáková, 7. marca 2018 7:38

Mesto Nové Zámky, odbor SVŠaK v rámci 3. ročníka Bábkovej a divadelnej scény NEBOJSA  pre všetky  odvážne deti  pripravuje pre rodičov a ich maloleté deti pekné nedeľné dopoludnia.

Nové Zámky 7. marca (SkolskyServis.sk) - V nedeľu, 25.februára 2018 sa Malá sála Domu kultúry v Nových Zámkoch naplnila detičkami a ich rodičmi. Mesto Nové Zámky, odbor SVŠaK v rámci 3. ročníka Bábkovej a divadelnej scény NEBOJSA  pre všetky  odvážne deti  pripravilo pre rodičov a ich maloleté deti
opäť jedno – pre deti-nezabudnuteľné predstavenie. Tentokrát to bola Uštrikovaná rozprávka o psíčkovi a mačičke v prevedení divadielka Teátro Neline. 
Foto: Helena Rusnáková

V úvode podujatia Mária Skalová, pracovníčka Odboru školstva a kultúrny pri MsÚ Nové Zámky predstavila divadielko Teátro Neline , ktoré „ ...putuje po cestách a necestách, doma aj v zahraničí a snaží sa pobaviť najmä duše detí. O tie sa treba najviac starať. Nezáleží na tom, kde tieto dušičky bývajú - doma, v škôlke alebo v škole, ani na tom, či sú zdravé alebo zranené, v domovoch sociálnych služieb, deti hendikepované. Práve im prináša Teátro Neline kúsok svojej duše - hravej a otvorenej.“

Bábkoherečka Petronela Dušová, absolventka DAMU v Prahe po dobu viac ako 45 minút zaujala pozornosť detí v rámci interaktívneho divadelného predstavenia, kde mohli deti zasahovať do deja a spolu podieľať sa na predstavení.

PaedDr.Helena Rusnáková (OA Šurany)

Stredoškolská učiteľka predmetov nemecký jazyk a dejepis.

Téma TASR