Skúsenosť s alkoholom majú už 15-ročné deti

Školský servis, 6. augusta 2018 11:37

Najúčinnejším nástrojom sa ukazuje cielené obmedzovanie jeho dostupnosti.

Bratislava 6. augusta (SkolskyServis.sk) - Pilotný projekt na festivale priniesol žiadaný efekt - mladiství získali identifikačné náramky odlišnej farby deklarujúce nemožnosť kúpiť si alkohol, vodiči ocenili testovanie pred sadnutím za volant
Ilustračné foto Foto: TASR

Rodičia na dovolenke, nuda, snaha zabodovať u partie rovesníkov: prázdniny prinášajú zvýšené riziko konzumácie alkoholu mladistvými. K nadštandardne provokujúcim príležitostiam potúžiť sa už pred dovŕšením plnoletosti patria rôzne letné festivaly.

Prieskumy ukazujú, že skúsenosť s alkoholom, ba dokonca nie ojedinelú, má tretina slovenských detí vo veku 15 rokov. Nepochybne k tomu prispieva aj fakt, že tri štvrtiny takto nezrelých respondentov deklarovali nulovú prekážku u predajcov pri pokuse o kúpu alkoholických nápojov. Až 80 % tínedžerov pod zákonom uviedlo, že aspoň raz boli podnapití, polovica už zažila okno po hýrení.

Prevenciu alkoholu v súvislosti so svojimi potomkami vôbec nerieši 83% slovenských rodičov. „Alkohol sa v našej spoločnosti spája s rituálmi a rôzne oslavy k nim patria. Záleží na nás, či podobné stereotypy chceme budovať u detí. Každá prevencia je účinná len vtedy, keď sa na nej podieľajú aj rodičia. Je veľký rozdiel medzi tým, keď dieťa vníma alkohol ako čosi výnimočné, a tým, že ho považuje za úplne bežnú a niekedy aj nutnú súčasť života. Môže sa z toho vyvinúť nebezpečná skratka: oslava rovná sa opitosť,“ upozornil psychológ Josef Šedivý z OZ Sananim, ktoré pôsobí v oblasti drogových závislostí a dlhodobo spolupracuje s občianskym združením Fórum Pi s rozumom.

„Alkohol môže byť u mladistvých spúšťačom nebezpečného správania: po jeho požití majú tendenciu experimentovať. Neraz pod vplyvom skúšajú jazdu autom, prípadne riskujú neplánované tehotenstvo alebo pohlavnú chorobu. Z dlhodobého hľadiska môže mať konzumácia alkoholu negatívny vplyv na prospech v škole, spoločenský život, vzťahy v rodine či s priateľmi. Alkohol tiež často je ´štartérom´ smerom k iným drogám a vyvoláva depresie, úzkosti a iné zdravotné problémy,“ dodal Josef Šedivý.

S alarmujúcimi údajmi, ktoré má k dispozícii, bojuje na Slovensku spomenuté Fórum Pi s rozumom (PSR): vykonáva edukačné, osvetové a preventívne aktivity zamerané na zodpovedný prístup k predaju a konzumácii alkoholu v súvislosti s relevantnými skupinami – okrem mladistvých sú nimi aj šoféri a tehotné, resp. dojčiace ženy.

PSR združuje významných výrobcov, distributérov a importérov alkoholických nápojov. Je nekomerčným združením, ktoré nereprezentuje obchodné záujmy žiadneho jednotlivého výrobcu ani akúkoľvek časť trhu. Venuje sa osvete a prevencii s cieľom eliminovať škodlivé následky zneužívania alkoholu a poskytuje seriózne a vyvážené informácie súvisiace s alkoholom.

Predajca bez nároku legitimovať, ale má páky

Medzinárodné ukazovatele jasne potvrdzujú, že najúčinnejším nástrojom na zníženie konzumácie alkoholu a jeho negatívnych dopadov u detí a mladistvých je cielené obmedzovanie dostupnosti tejto vekovej skupine,“ skonštatoval Erik Čížek zo spomenutého OZ.
Aj z tohto dôvodu vymysleli formu spolupráce s festivalom Pohoda: návštevníci pod 18 rokov mali v rámci pilotného projektu identifikačné náramky odlišnej farby. Poznatky z nedávneho 22. ročníka multižánrového podujatia v Trenčíne pomôžu vychytať prevádzkové muchy, aby táto iniciatíva priniesla v budúcnosti ešte jednoduchšie dosiahnutý a zároveň väčší efekt.

„Sme radi, že práve najväčší slovenský festival sa nezdráhal prísť so zavedením takéhoto opatrenia. Veríme, že sa stane tradíciou nielen na Pohode, ale aj na ostatných festivaloch,“ povedal Čížek.

Predajcovia alkoholu síce nemajú právo legitimovať podozrivo primlado vyzerajúcu osobu, ale môžu jej odmietnuť obsluhu a následne zostáva na vôli takéhoto potenciálneho zákazníka, či preukáže svoju plnoletosť. Podľa závažnosti prípadu sa pokuta za predaj alkoholu neplnoletej osobe môže pohybovať vo výške od 166 eur do 6 640 eur. Pri úmyselnom trestnom čine opakovaného podávania alkoholických nápojov mladistvým prichádza do úvahy odňatie slobody až na tri roky.

Na parkovisku 5 000 áut, kontrolne si fúklo 3 000 návštevníkov

Festival Pohoda a Fórum Pi s rozumom zároveň našli prienik svojich záujmov a filozofie aj pri skupine šoférov. Prítomnosť vyškolených a označených hliadok využilo 3 000 osôb, ktoré si prostredníctvom certifikovaných testerov overili hladinu zostatkového alkoholu. Mnohí výsledkom prekvapení šoféri potom odkladali svoj odjazd z areálu alebo využili úplne triezveho náhradníka z posádky. Mimochodom, na parkovisku bolo 5 000 automobilov, takže kontrolne si fúklo približne 60 % vodičov.

Pri hliadkach Pi s rozumom sa pristavili aj známe tváre ako moderátorský pár Adela a Viktor Vinczeovci, youtuber Sajfa, hokejista Branko Radivojevič, filmová producentka Wanda Adamík Hrycová či beatmaker Dalyb z hip-hopovej formácie HAHA Crew.

„To, že festival Pohoda má tých najlepších fanúšikov, opakujeme každý rok a aj ich zodpovedný prístup k šoférovaniu a alkoholu to potvrdil. Vodiči aktívne vyhľadávali hliadky, aby sa vyhli nepríjemným problémom s pokutou či ohrozeniu zdravia seba a ostatných a zachovali si dobrý pocit z festivalu aj po jeho opustení,“ podotkol hlavný organizátor Michal Kaščák a pripomenul, že na Pohode sa nepredáva tvrdý alkohol.

Na území okresu Trenčín nebola v predmetných dňoch zaevidovaná žiadna dopravná nehoda pod vplyvom alkoholu. Počet tých, ktorí to riskovali a do auta si sadli ešte nepripravený, nebol vysoký. „Na úseku služby dopravnej polície bolo pri bezpečnostných opatreniach v súvislosti s festivalom Pohoda zistených 8 vodičov pod vplyvom alkoholu,“ povedal hovorca krajského riaditeľstva Pavol Kudlička.

Vedeli ste, že?


- štatisticky 5 zo 100 ľudí nezvládne alkoholovú skúšku z dospelosti a skončia ako závislí
- 85 % popíjajúcich mladistvých preferuje pivo, 11 % víno a 4 % liehoviny
- až tretina 15-ročných detí v SR pije alkohol minimálne desaťkrát mesačne
- za uplynulých 30 dní sa na Slovensku aspoň raz intoxikovalo alkoholom 26 % mladistvých chlapcov a 20 % dievčat
- ťažké epizodické pitie alkoholu za uplynulých 30 dní zažilo 50 % slovenských mladistvých, pričom európsky priemer je 39 %
- 93 % mladistvých v SR požilo v ostatných 12 mesiacoch alkohol
- na Slovensku konzumácia alkoholu mladistvými začína prevyšovať európsky priemer počnúc vekovou kategóriou od 13 rokov, pričom opakovanú osobnú skúsenosť s alkoholom má 56 % ešte len 11-ročných detí
- mladý organizmus nie je schopný naraz spracovať väčšie množstvo alkoholu – ten môže poškodiť mozog už do 6 minút
- prevenciu alkoholu v súvislosti so svojimi potomkami vôbec nerieši 83% slovenských rodičov
- viac informácií nájdete na webe hovormeoalkohole.sk

Téma TASR