Na športových majstrovstvách sa zídu stovky detí z detských domovov

TASR, 14. júna 2018 9:44

Zhruba 40 najlepších víťazov postupuje ďalej podľa postupového kľúča na Medzinárodné športové hry detí z detských domovov.

Šamorín 14. júna (TASR) – Približne 220 detí z detských domovov sa v stredu pripravovalo na štvrtkové (14.6.) atletické disciplíny 28. ročníku Športových majstrovstiev s Nestlé. Celkovo bude na atletickom štadióne v šamorínskom x-Bionic areáli súťažiť asi 400 detí. Vyhodnotenie majstrovstiev bude vo štvrtok poobede.
Športové majstrovstvá s Nestlé - ilustračné foto Foto: Nestlé

Ide o výnimočnú udalosť, uviedla pre TASR za organizačný výbor  Mária Soboličová zo združenia Úsmev ako dar. "My ani neevidujeme, či niekto vôbec pre takúto cieľovú skupinu robí takéto športové majstrovstvá, ktoré trvajú 28 rokov. Naše deti sa stávajú cieľavedomejšie, vidím, že deti chcú ukázať to najlepšie, čo je v nich a keď vidia, že sa im to darí, že niekto ich pochváli a sú mimo detského domova, tak sú z toho strašne šťastné a motivované," dodala.

V Šamoríne budú súťažiť deti z celého Slovenska od Štúrova po Michalovce, Svidník či Veľké Kapušany. Z roka na rok má čoraz viacej detí záujem zúčastniť sa regionálnych kôl, následne postupujú do celoslovenského kola. Zhruba 40 najlepších víťazov postupuje ďalej podľa postupového kľúča na Medzinárodné športové hry detí z detských domovov, na ktorých sa okrem Slovákov zúčastnia aj reprezentanti Českej republiky, Maďarska, Rumunska a Poľska. Majstrovstvá sa budú konať v Česku 22. až 24. júna. Soboličová považuje práve účasť na majstrovstvách za najviac motivujúci faktor pre deti.

Majstrovstvá v atletických disciplínach sa už druhý rok konajú v šamorínskom areáli. Stretne sa tu mnoho detí z rôznych detských domovov, ktoré nemajú veľa príležitostí sa inak stretnúť, takže súčasne ide aj o akúsi teambuildingovú akciu. „Deti sa na to strašne tešia a my to vnímame tak, že im to chceme umožniť. Je pre nich úžasné, že sa dostali mimo detského domova a môžu sa tu vyšantiť, aj keď pod dohľadom vychovávateľov," zdôraznila Soboličová, ktorá podujatie zhrnula vetou: „Krásny výlet, množstvo spomienok, ešte aj si odnesú nejaké diplomy, medaily."

V Šamoríne sa bude súťažiť v atletických disciplínach – beh na 60 m, 100 m, 300 m, 800 m, 1500 m; skok do diaľky, skok do výšky a vrh guľou. Samostatne bude hodnotená aj súťaž o najúspešnejší detský domov v účasti detí a ich umiestnení na športových hrách celkovo.

Cieľom projektu športové majstrovstvá je prostredníctvom záujmových, športových a rekreačných aktivít posilňovať sebavedomie, rozvíjať motivačné a vôľové vlastnosti, húževnatosť a vytrvalosť detí. Rovnako chce rozvíjať ich schopnosti prekonávania prekážok, či ponúknuť možnosť vhodného trávenia voľného času. Úsmev ako dar hľadá riešenie, ako v reálnych podmienkach skutočne pomôcť opusteným deťom naplniť ich potrebu blízkej osoby, trvalých vzťahov, potrebu bezpečia, adekvátnych podnetov pre zdravý vývin a dôveru v seba i iných. Základnou myšlienkou je, aby každé dieťa malo rodinu.

Téma TASR