Organizácie z Lučenca sa môžu uchádzať o podporu projektov pre mládeže

TASR, 26. apríla 2013 12:12

Do programu sa môžu zapojiť mimovládne organizácie, kultúrne organizácie a združenia, vzdelávacie inštitúcie, športové kluby či školy pôsobiace v meste Lučenec.

Lučenec 26. apríla (TASR) - Voľnočasové aktivity mladých Lučenčanov plánuje tento rok podporiť spoločnosť CBA v spolupráci s Centrom pre filantropiu. Už tretíkrát vypísali grantový program, v ktorom rozdelia 6200 eur. Ako TASR informovala Erika Škultétyová z Centra pre filantropiu, podporiť chcú najmä inovatívne projekty na aktívne trávenie voľného času mladých ľudí.

V minulom roku rozdeľovala spoločnosť CBA v spolupráci s Centrom pre filantropiu peniaze na projekty určené seniorom. "Skutočnosť, že svoj mimoškolský čas trávia deti a mládež predovšetkým pri počítači a v prostredí sociálnych sietí, je známa. Zámerom programu Mladí v našom meste je preto podporiť realizáciu inovatívnych projektov umožňujúcich aktívne trávenie voľného času detí, mládeže a mladých ľudí. Ďalej podporiť aktivity vytvárajúce priestor pre oživenie kultúrneho či športového života mladých ľudí a príležitosti na neformálne vzdelávanie, či dobrovoľníctvo," povedala Škultétyová.

Do programu sa môžu zapojiť mimovládne organizácie, kultúrne organizácie a združenia, vzdelávacie inštitúcie, športové kluby či školy pôsobiace v meste Lučenec. Celkovo rozdelia 6200 eur, pričom projekty môžu na svoju realizáciu získať finančnú podporu v maximálnej výške 1000 eur v závislosti od plánovaných aktivít a finančnej náročnosti. "Spolupráca s Centrom pre filantropiu je na vynikajúcej úrovni a jej výsledky nás prirodzene tešia. Vďaka grantovému programu Seniori v našom meste sme už v minulom roku pomohli realizovať šesť zmysluplných projektov medzigeneračného dialógu a spolupatričnosti. Cítime potrebu naďalej pomáhať komunite, a preto sme sa po senioroch rozhodli podporiť tých, ktorí sú len na začiatku životnej dráhy. Grantový program Mladí v našom meste má uzávierku predkladania projektov 31. mája 2013," doplnil viceprezident CBA Slovakia Vladimír Kocúrek.

js jakTéma TASR