Od 15. júna roaming v EÚ bude fungovať podľa nových pravidiel

TASR, 15. júna 2017 7:24

Na Slovensku pôsobiaci mobilní operátori doteraz nemali problém s dodržiavaním európskych pravidiel súvisiacich s používaním mobilných služieb v roamingu.

ILustračné foto Foto: TASRBratislava 15. júna (TASR) - Keďže v médiách, ale aj vo vyjadreniach rôznych telekomunikačných odborníkov sa v súvislosti s roamingom vyskytli viaceré nepresnosti, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) ich uvádza na správnu mieru.

"Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb upozorňuje verejnosť na nepresné informácie, ktoré priniesli niektoré médiá. Roaming našťastie nekončí. Ak ste doteraz v zahraničí používali svoj mobilný telefón, resp. mobilné služby, tak aj po 15.6.2017 ich môžete naďalej používať bez toho, aby ste si museli niečo aktivovať, alebo zakúpiť služby od operátora v krajine, ktorú navštívite. Rovnako je nepresná informácia, že služby v roamingu sú od 15.6.2017 zadarmo. Princípom nových regulačných pravidiel je používanie mobilných služieb v krajinách EÚ a okrem nich aj v Islande, Lichtenštajnsku a Nórsku za cenu ako doma, t.j. bez príplatkov. Mobilní operátori môžu stanoviť podmienky primeraného využívania, ktorých cieľom je zabrániť zneužívaniu alebo neobvyklému používaniu roamingových služieb. S týmito podmienkami by sa mali občania vo vlastnom záujme oboznámiť," informuje Roman Vavro, hovorca Regulačného úradu.

Ako ďalej uvádza, RÚ nemá v kompetencii podávať právne záväzný výklad Nariadenia o roamingu a neposkytuje verejnosti poradenstvo v tejto oblasti. Európska komisia poskytuje verejnosti informácie prostredníctvom svojho webového sídla a poskytla záujemcom možnosť kladenia otázok prostredníctvom sociálnych sietí.

RÚ aktívne komunikuje s mobilnými operátormi pôsobiacimi na Slovensku. Súčasťou komunikácie boli pracovné stretnutia na tému pravidiel medzinárodného roamingu. Na Slovensku pôsobiaci mobilní operátori doteraz nemali problém s dodržiavaním európskych pravidiel súvisiacich s používaním mobilných služieb v roamingu. RÚ po 15.6.2017 overí, či mobilní operátori dodržiavajú Nariadenie o roamingu. V prípade nedodržiavania alebo porušenia príslušných ustanovení Nariadenia o roamingu, hrozí mobilným operátorom pokuta až do výšky 5 % z obratu za predchádzajúce účtovné obdobie. Úrad pri ukladaní pokuty musí podľa zákona o elektronických komunikáciách prihliadnuť najmä na závažnosť, spôsob, trvanie a dôsledky porušenia povinnosti. Vzhľadom na pomerne zložité a časovo náročné postupy, môže celý proces trvať mesiace. Úrad nebude v priebehu overovania alebo príprave správnych konaní poskytovať bližšie informácie.

Plné znenie Nariadenia o roamingu a Vykonávacieho nariadenia, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá, sú dostupné v Úradnom vestníku Európskej únie a na webovom sídle EUR-Lex.Najčítanejšie Voľný čas

Téma TASR