Novozámocké deti prežívali veselé adventné obdobie

PaedDr.Helena Rusnáková, 31. decembra 2017 8:54

Dňa 15. decembra 2017 sa sála kina Mier v Nových Zámkoch zaplnila koledníkmi.

Foto: Mesto Nové Zámky


Nové Zámky 31. decembra (SkolskyServis.sk) - V programe Zlaté Vianoce so Zlatým levíkom, ktorého usporiadateľmi boli Mesto Nové Zámkya Združenie pre vzdelávanie detí,mládeže a dospelých (VDAM), vystúpili folkloristi MŠ Ďorocká, MŠ Bitunková, súbor zobcových fláut Píšťalôčka a Luxurians pri ZUŠ Nové Zámky,aby si spoločne pripomenuli zvyky a tradície nášho ľudu.

A to nie je všetko. Podujatie bolo sprevádzané speváckymi výtvarnými súťažami, tvorivými dielňami. Viac sme sa dozvedeli od jedného z usporiadateľov, PhDr.Ladislava Dráfiho, predsedu Združenia pre vzdelávanie detí, mládeže a dospelých:

Deti z materských a základných škôl sa zapojili do súťaže s názvom Poznáš vianočné koledy? Piesne Búvaj dieťa krásne, Do hory do lesa, Aký je to svit, Čas radosti, ktoré sa striedali s potleskom sprevádzajúcim každého speváčika. V päťčlennej porote spevákov hodnotil ml. Ladislav Dráfi učiteľ ZUŠ Nové Zámky. Sledovali sme hlavne výber koledy, tempo, dynamiku čistotu hlasu a oblečenie. Kroje dopĺňali predvianočnú atmosféru, za čo sme tiež pridávali body navyše. Súťaž bola na vysokej úrovni, deti veľmi pekne spievali, a preto sme sa rozhodli udeliť každému zlaté ocenenie,” vyjadrila sa predsedkyňa poroty Blanka Mellenová. Pohár laureáta si v tejto kategórii odniesol Patrik Balogh (Základná umelecká škola Nové Zámky).

Súťažili o najkrajší adventný veniec

Vestibul novozámockého kina Mier patril pri príležitosti podujatia tvorivým dielňam a súťaži o najkrajší adventný veniec. Deti a pedagógovia v školách vytvárali svoje diela sami, no väčšinou sa do prác zapájali kolektívne. Adventné vence zožali úspech, ktorý sa oceňoval balíkmi plnými prekvapení a diplomami. Hlavnou cenou bol „Pohár laureáta“ obdržal ho MŠ Ďorocká. Porota bola štedrá, všetkých ocenili zlatým ocenením za prekrásnu dekoráciu a nápaditosť.

Kto vyhral?

1. miesto získala MŠ Ďorocká , N. Zámky / p. uč. J. Ernestová/ a Školský klub Stonožka , ZŠ Nábrežná N. Zámky
O 2.miesto sa podelili Regionálne edukačno-sociálne centrum , Pod kopcom 75,Nové .Zámky a ZŠ Mostná 3, N. Zámky / A. Laczová, D. Zacharová 9. B /
Všetci súťažiaci boli ocenení v zlatom pásme

Veľkému záujmu oúčasť a tešila aj výtvarná súťaž Vianoce v našom meste.

Predsedníčka poroty Katarína Klučiarová povedala „Do tohtoročnej výtvarnej súťaže na tému „VIANOCE v našom meste“ bolo prijatých celkovo 81 výtvarných prác.

Hlavnou požiadavkou v prvom rade bolo, aby výtvarná práca korešpondovala s témou „Vianoce v našom meste“ a aby téma bola vyjadrená z autentického pohľadu autora a vychádzala aj jeho priameho prežívania tejto sviatočnej atmosféry.

Odborná porota mala veľmi ťažkú a zodpovednú úlohu. Výber ocenených výtvarných prác prebehol podľa vopred určených odborných kritérií formou bodovania od každého člena poroty.

Ocenené práce teda dostali najvyšší súčet hlasov.

Z prác detí a žiakov jednoznačne vyžarovala radosť, hravosť a potešenie. Zaujímavé nápady detí boli spracované vo výtvarných technikách ako sú maľba, kresba, grafika a kombinované techniky.
Práce detí korešpondovali s vianočnou témou. Potešiteľné bolo aj to, že niektoré práce detí prenikli trochu viac aj do hĺbky vnútorného a duchovného posolstva Vianoc. Prevládala téma Vianoc, folklóru, rodiny, zimnej krajiny a koloritu nášho mesta a jeho námestia.

1. miesto : Sofia Mária Kasášová, ZŠ G. Bethlena, N. Zámky
Adél Benyovszky, ZŠ G. Czuczora, N. Zámky“.

V kategórii Laureátka v umeleckom prednese získala víťazný pohár Sofia Mária Kasášová, ZŠ G. Bethelena

V kategórii Laureátka vo vlastnej tvorbe získala ocenenia Natália Belányiová, ZŠ G. Bethelena

A to nie je všetko. VDAM sa aj v tomto roku aktívne podieľalo na Jasličkovej slávnosti.

- Vo Františkánskom kostole dňa 26. decembra 2017 sa konal XXIII. ročník Jasličkovej slávnosti, kde vystúpili Spevácky zbor Lipa pri MoMS v NZ, Novozámocký Zlatý levík , Píšťalôčka a Luxurians pri ZUŠ , huslisti zo ZUŠ , modátorka Sofia Mária Kasášová víťazka prózy Čarovný advent 2017 a Ema Kasášová zo ZŠ Bethlema . V programe vystúpili aj učitelia ZUŠ - ja som hral na klavíri a na husliach Ladislav Dráfi junior, povedal Ladislav Dráfi st.

Na záver všetci účinkujúci a obecenstvo si zaspievali „ Tichú noc”.

Text:Helena Rusnáková
Foto: MestoNové Zámky

PaedDr.Helena Rusnáková (OA Šurany)

Stredoškolská učiteľka predmetov nemecký jazyk a dejepis.

Téma TASR