NITRA: Študenti UKF si môžu v tvorivom ateliéri vyskúšať pantomímu

TASR, 2. novembra 2012 12:15

Pantomimická dielňa pod vedením herca, míma a klauna Juraja Benčíka sa uskutoční od 9. do 11. novembra v Univerzitnom tvorivom ateliéri Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (UKF)

Nitra 2. novembra (TASR) – Dielňa bude súčasťou cyklu workshopov Súčasných divadelných poetík. „Hlavnou náplňou workshopu bude exkurzia po elementárnych princípoch pantomímy, prechádzka niektorými menej náročnými mentálnymi a fyzickými cvičeniami a praktikami, ktoré otvárajú cestu k jej pochopeniu a tvorbe,“ uviedol Miroslav Ballay z UKF.

Pantomimickú dielňu realizuje Filozofická fakulta UKF s podporou Európskych štrukturálnych fondov. Trojročný projekt Vzdelávanie divadlom rozbehla univerzita v októbri 2010. Zameriava sa na inováciu foriem a metód kurzov teoreticko-dejinnej a praktickej výučby a tvorbu pedagogicko-didaktických materiálov i pomôcok doterajšieho modelu vzdelávania divadlom, divadelnej tvorby a vyučovania o divadle. Koncipovaný je tak, aby bolo možné kreatívne divadelné postupy využiť aj interdisciplinárne.

Do projektu Vzdelávanie divadlom sú zapojené štyri katedry UKF,  Ústav literárnej a umeleckej komunikácie FF UKF, Katedra kulturológie FF UKF, Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UKF, Katedra hudby (učiteľstvo hudobno-dramatického umenia) Pedagogickej fakulty UKF a Mediálne centrum. Cieľovou skupinou sú študenti a doktorandi uvedených katedier, ale aj ostatných katedier na UKF v Nitre.      

Téma TASR