Nitra:Prvé detské múzeum približuje školákom život cechov na Slovensku

TASR, 29. januára 2019 14:00

Otvorenie druhej výstavy je plánované na apríl, zameraná bude na život Inkov.

Nitra 29. januára (TASR) – V Nitre vzniklo prvé múzeum, ktoré je určené výlučne pre deti a školskú mládež. Svoju činnosť odštartovalo interaktívnou výstavou Zo života cechov na Slovensku, ktorá potrvá do polovice februára. Otvorenie druhej výstavy je plánované na apríl, zameraná bude na život Inkov. "Oslovili sme školy a predškolské zariadenia, deti vo veku od päť do 14 rokov. Prichádzajú k nám celé triedy, zhruba 30 detí v jednej skupine. Prvé ohlasy sú veľmi pozitívne, učitelia sa k nám opakovane vracajú aj s ďalšími triedami. Našu druhú výstavu by sme chceli rozšíriť aj o ponuku pre rodiny s deťmi," povedala riaditeľka občianskeho združenia Detské múzeum Severka Silvia Eliašová.

Detské múzeum Severka v Nitre vzniklo na jeseň v roku 2018. Na snímke interaktívna výstava Zo života cechov na Slovensku. Foto: TASR/Henrich Mišovič


Detské múzeum vzniklo za účelom realizácie interaktívnych výstavných projektov pre deti a školskú mládež. Výstavy sú kreované v zmysle princípov múzejnej pedagogiky, ktorá zahŕňa konštruktívne učenie sa, metódu hands – on, čo znamená, že návštevník nie je len pasívnym prijímateľom výkladu, ale aj aktívne participuje, dotýka sa predmetov, experimentuje. "Tento typ moderných detských múzeí je už vo svete bežný, pomáha formovať pozitívny vzťah detí k múzejnej kultúre," povedala Eliašová. Múzeum je zároveň ideálnym miestom pre realizáciu neformálneho vzdelávania ako doplnku školského vyučovacieho procesu. "Nedržíme sa však striktne vzdelávacieho programu, usilujeme sa rozšíriť vedomosti detí aj o témy, ktoré nie sú súčasťou školského vzdelávania," priblížila zámer múzea Eliašová.

V súčasnosti je činnosť a prevádzka detského múzea financovaná zo súkromných zdrojov členov občianskeho združenia, čo však nedokáže zabezpečiť udržateľnosť projektu. Jednou z možností financovania múzea sú granty. "Určite budeme oslovovať aj potenciálnych sponzorov. Našou víziou je získať stabilného, dlhodobého a silného partnera, patróna múzea," priblížila zámery múzea Eliašová.
Téma TASR