Motýle exotických trópov oslavujú desiaty ročník

Školský servis, 19. mája 2017 14:41

Jubilejný ročník výstavy motýľov bude spestrený aj vyhlásením súťaže o najkrajšie výtvarné dielo.

Ilustračné foto z minulých ročníkov Foto: František Iván/TASRKošice 19. mája (SkolskyServis.sk) - V Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach sa začal ďalší, v poradí už desiaty ročník výstavy pod názvom „Motýle exotických trópov“. Výstava sa uskutoční v tropickom skleníku „Viktória“ a sprístupnená bude do 30. júna 2017, v čase od 9:00 do 17:00. Počas výstavy bude zároveň sprístupnená prezentácia preparovaných motýľov vo vestibule Botanickej záhrady na Mánesovej 23.

Na výstave návštevníci uvidia viac ako 3 000 jedincov zo 100 druhov motýľov pochádzajúcich z tropických oblastí Ameriky, Austrálie, Afriky a Ázie.

„Okrem kukiel, ktoré už dlhodobo objednávame z chovateľskej farmy vo Veľkej Británii sme začali spoluprácu aj s chovateľskou farmou v exotickej Kostarike a veríme, že k nám objednané kukly dorazia v takom počte a kvalite, ako očakávame. Sú medzi nimi aj také druhy motýľov, ktoré na výstave doposiaľ neboli prezentované“, informuje Ing. Robert Gregorek, PhD., vedúci oddelenia dekoratívnej flóry Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach.
Zakúpené kukly sa musia pripevniť do liahní, najlepšie špeciálnym lepidlom. „Liahnutie trvá rôzne dlhú dobu v závislosti od druhu motýľa, ale je závislé aj od podmienok v skleníku. Od teploty a vlhkosti vzduchu závisí aj samotná aktivita už vyliahnutých motýľov, keď je chladno a vonku je vysoká oblačnosť motýľom sa lietať nechce“, vysvetľuje Ing. Martin Suvák, PhD. fytopatológ Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach.

Počas desiateho ročníka budú môcť záujemcovia vidieť aj novinku, vývin hmyzu v špeciálne pripravených viváriách, kde je možné pozorovať priebeh celého cyklu vývinu, od vajíčka až po dospelého jedinca.
„Na prezentáciu sme vybrali druh motýľa, s ktorého odchovom máme už u nás v botanickej záhrade veľmi dobré skúsenosti. Je to juhoamerický Caligo eurilochus, ktorý dosahuje v rozpätí krídel približne 15 cm. Jeho húsenice sa živia listami banánovníka a prechádzajú počas svojho vývoja niekoľkými zaujímavými premenami. Najväčším lákadlom pre návštevníkov by mali byť určite rekordéri medzi motýľmi. Attacus atlas pôvodom z juhovýchodnej Ázie dosahuje v rozpätí krídel až 28 cm, je nádherne vyfarbený a aj jeho húsenice sú impozantné. Na vyliahnutie čaká u nás už 3 mesiace približne 60 kukiel. Musíme si len počkať na ten správny deň a zázrak postupného vývoja týchto nádherných jedincov potom každodenne pozorovať. Spestrením by mala byť okrem iného aj prezentácia živých afrických zlatoňov v jednom z chovných boxov“, informuje Ing. Robert Gregorek, PhD.

Jubilejný ročník výstavy motýľov bude spestrený aj vyhlásením súťaže o najkrajšie výtvarné dielo. Súťaž bude určená pre základné umelecké školy, ktoré môžu stvárniť motýľa rôznymi výtvarnými technikami a dielo doručiť do botanickej záhrady do 7. júla 2017.

„Ďalšou súťažou, ktorá je vyhlasovaná už niekoľko rokov je súťaž o najkrajšiu autorskú fotografiu exotického motýľa, ktorú návštevníci zhotovia počas tohtoročnej výstavy. Viacej informácií nájdu záujemcovia na stránke botanickej záhrady“, informuje riaditeľ Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach, doc. RNDr. Sergej Mochnacký, CSc. a zároveň pozýva aj do ostatných sprístupnených expozícií botanickej záhrady a na ďalšie aktivity. „Zároveň sa v nedeľu 4. júna 2017 rámci MDD uskutoční program nielen pre deti, ktorý zabezpečujú členovia LARP-klubu Košice. Na návštevníkov čaká lukostreľba, šerm, ale aj rôzne skúšky šikovnosti“.

Mgr. Mária Hrehová, PhD.
Tlačový referent a hovorca UPJŠ v Košiciach

Téma TASR