Mládežnícky parlament Prešova chce reštartovať svoju činnosť

TASR, 10. apríla 2014 15:17

Mládežnícky parlament chce zriadiť mládežnícke mestské zastupiteľstvo.

Prešov 10. apríla (TASR) – V rámci projektu Misia Prešov, ktorý finančne podporila Európska komisia, plánujú zvýšiť záujem mladých o verejné dianie, zriadiť Mládežnícke mestské zastupiteľstvo a byť súčasťou niektorých mestských orgánov.
Prešov Foto: TASR

„Hlavným cieľom projektu Misia Prešov je zvýšiť záujem a vzbudiť lokálpatriotizmus mladých ľudí, ktorí žijú, študujú, alebo pracujú v meste Prešov. Súčasťou projektu je aj niekoľko stretnutí so zástupcami zodpovedných orgánov mesta Prešov na tému prípravy dokumentov súvisiacich s mládežou v meste. Diskutovať chcú aj s poslancami mestského zastupiteľstva na tému zastúpenia mladých ľudí v komisiách pri mestskom zastupiteľstve a podobných štruktúrach, kde je potrebný názor mladého človeka,“ uviedla koordinátorka projektu Lucia Kažimírová.

Ako ďalej povedala, výsledkom by mal byť dokument o spolupráci mladých s vedením mesta a definovanie úloh, prípadne aj spôsobov financovania mládeže. Ďalšou časťou projektu sú aj otvorené diskusie s názvom „Open Voices“ – stretnutia mladých ľudí diskutujúcich na rôzne témy s cieľom vytvoriť priestor na vyjadrenie vlastných názorov, budovanie si schopnosti argumentácie, či osvojovanie nových myšlienok a postojov. Aby sa činnosť MP2 zefektívnila, plánujú jeho členovia v najbližšom období osloviť a spolupracovať aj so žiackymi školskými radami základných a stredných škôl a tiež s inými mládežníckymi organizáciami, ktoré v meste pôsobia.

O aktivity parlamentu v rámci projektu sa zaujímal aj štáb celoeurópskej televízie Euronews, ktorý na konci marca strávili s predstaviteľmi mládežníckeho parlamentu dva dni. „Ich hlavným zámerom bolo zachytiť naše rôznorodé aktivity, ktoré realizujeme v meste a ukázať verejnosti konkrétny pozitívny príklad spolupráce mládeže a samosprávy,“ priblížila natáčanie členka MP2 Veronika Gubová.


Téma TASR