Mládežnícke monitorovacie skupiny pomáhajú mapovať životné prostredie

TASR, 15. októbra 2012 14:33

Takmer tri desiatky mládežníckych monitorovacích skupín, ktoré vznikli z iniciatívy Občianskeho združenia (OZ) Tatry, pomáhajú mapovať stav životného prostredí vo svojom okolí

Skauti sa v spolupráci zo Štátnymi lesmi TANAPu zapojili do čistenia Vysokých Tatier Foto: archív TASRLiptovský Mikuláš 15. októbra (TASR) – Za uplynulé necelé tri roky pomohli podľa predsedu OZ Tatry Rudolfa Pada odhaliť viac ako dve stovky nelegálnych skládok odpadu.
„Zakladanie a najmä dlhodobá existencia takýchto monitorovacích skupín je v podmienkach Slovenska obrovským prínosom, lebo naše mimovládne organizácie nemajú na túto činnosť dostatočné kapacity. V žiadnom prípade nemôžeme byť všade, navyše všetci dobre vieme, ako je to u nás s občianskym aktivizmom,“ skonštatoval pre TASR Pado.

Úlohou mládežníckych skupín podľa neho nie je, aby problémy administratívne riešili. „Od mladých ľudí chceme len to, aby sa s otvorenými očami pohybovali v teréne a aktívne ho mapovali. Takto získané podklady sa usilujeme následne riešiť cestou uplatňovania príslušných právnych predpisov týkajúcich sa likvidácie nelegálnych skládok, znečistenia vôd či výskytu inváznych rastlín,“ pokračoval.

„Zaujímavým paradoxom je, že mnohokrát sú oveľa aktívnejší žiaci základných škôl ako stredoškoláci, hoci viacerí z nich majú tieto témy ako súčasť svojho odborného vzdelávania. Škoda, že väčšine súčasnej mládeže akosi chýba vytrvalosť, cieľavedomosť a pevné presvedčenie, že robia niečo naozaj správne,“ posťažoval sa Pado s tým, že nie je zástancom virtuálnej ekológie. Radšej podporuje aktívnu ochranu životného prostredia.

Praktickú činnosť priamo v teréne vyzdvihol nad sedenie v triede stredoškolák Erik z Novák. „Podarilo sa mi objaviť a zdokumentovať dve skládky. Najdôležitejšie je, že ich už odstránili,“ tešila sa gymnazistka Klaudia zo Spišskej Novej Vsi. „Najskôr som mala strach pristaviť ľudí a na niečo o problémoch ochrany životného prostredia ich opýtať, no teraz je to už pre mňa zábava,“ dodala ôsmačka Lucia z Popradu.

Téma TASR