Medzinárodný salón tvorivej fotografie je otvorený

PaedDr.Helena Rusnáková, 20. októbra 2017 11:10

Kde? V Nových Zámkoch. Jeho súčasťou je aj XXIII.výstava Fotoklubu Hexagon v Nových Zámkoch.

Medzinárodný salón tvorivej fotografie Foto: Helena RusnákováNové Zámky 20. októbra (SkolskServis.sk) - Regionálne osvetové stredisko a Fotoklub Hexagon Nové Zámky v spolupráci s Nitrianskym samosprávnym krajom v priestoroch Regionálneho osvetového strediska v Nových Zámkoch dňa 17. októbra 2017 slávnostne otvorili výstavu fotografií fotografov troch krajín.

Výstavu prítomným účastníkom vernisáže predstavil Štefan Pirohár,predsedaFotokubu Hexagon, ktorý zároveň priblížil aj činnosť fotoklubu:

„Fotoklub Hexagon má už 56-ročnú históriu. Je to dlhá doba,  počas ktorej nastalo veľa zmien. Vo fotografii najmä technologických. Náš fotoklub na jednej strane tieto zmeny dokázal sledovať a na druhej strane si stále zachovával tradíciu prezentovanť fotografie na papieri. Autori nášho klubu prihlasujú svoje fotografie individuálne aj kolektívne do mnohých domácich, medzinárodných a aj zahraničných súťaží a sú v nich často veľmi úspešní. Ich práce sú vystavované na výstavách, uverejňované v časopisoch a elektronických médiách.
Okrem podpory svojich členov, fotoklub počas svojej dlhej histórie aj sám začal aktívne organizovať výstavy a súťaže. Medzi ne patria hlavne pravidelné klubové prehliadky tvorby členov, letnú výstava Parkfoto so širokou účasťou regionálnych fotografov a verejnosti a hlavne celoštátny salón krajinárskej fotografie Slovensko moje. Táto súťaž má už 22 ročnú tradíciu, je organizovaná ako bienále - každé dva roky. Našou ambíciou je pokúsiť sa o rozšírenie takýchto aktivít aj za hranice Slovenska, založiť tradíciu medzinárodných salónov a pozývať na ne zahraničných fotografov zo vzdialených fotoklubov a konfrontovať si tak navzájom svoju tvorbu.
Som rád, že Vám môžeme predstaviť tento prvý Medzinárodný salón tvorivej fotografie a verím že neostane „prvým a posledným“ ale pokúsime sa pokračovať v jeho organizovaní s dvojročnou periodicitou.“
Záverom svojho príhovoru poďakoval všetkým autorom z Nemecka, Maďarska a Slovenska za ich príspevok k úspechu nášho úsilia pri organizovaní Medzinárodného salónu tvorivej fotografie a zaželal prítomným príjemný zážitok z prehliadky výstavy.

Boli sme sa pozrieť aj my a prinášame pár fotografií z tejto ojedinelej výstavy.

PaedDr.Helena Rusnáková (OA Šurany)

Stredoškolská učiteľka predmetov nemecký jazyk a dejepis.

Téma TASR