Literárna súťaž Medziriadky je otvorená

Školský servis, 12. februára 2018 8:55

Na finalistov čaká špeciálna odmena.

Bratislava 12. februára (SkolskyServis.sk) - Začínajúci autori sa môžu do súťaže zapojiť so svojimi básňami, krátkymi prózami či dramatickými textami. Finalistov čaká letná škola literatúry s nabitým programom.
„Píš, niekde začať musíš!“ Organizátori literárneho projektu Medziriadky ohlásili deviaty ročník unikátnej súťaže s novým sloganom. Medziriadky 2018 sú otvorené pre všetkých začínajúcich autorov do 26 rokov. Súťaží sa v poézii, próze i dráme.Práce, s ktorými sa autori do Medziriadkov zapoja, nesmú byť do vyhlásenia výsledkov nikde publikované ani prihlásené do inej súťaže. Z textov, ktoré odborná porota ocení ako najlepšie, bude zostavený knižný zborník.
Súťažné príspevky organizátori projektu prijímajú do 30. marca. Podrobné propozície deviateho ročníka Medziriadkov nájdete na tomto odkaze.

Úspešných odmenia letným sústredením

Na finalistov súťaže čaká okrem knižných cien špeciálna odmena – letné literárne sústredenie. Začínajúcim autorom sa budú v priebehu celého týždňa venovať porotcovia súťaže a lektori Mária Ferenčuhová, Marta Součková, Mária Modrovich, Petr Borkovec, Michal Habaj, Miroslav Dacho, Mária Klapáková, Eva Kollárová a Matej Thomka.

Vlaňajšieho ročníka súťaže sa zúčastnilo približne 300 začínajúcich autorov z celého Slovenska. Na letné sústredenie dostalo od poroty pozvanie približne 50 z nich.

Program literárneho týždňa okrem detailných rozborov súťažných prác, prednášok a workshopov tvoria i autorské čítania a besedy s literárnymi hosťami. Tými boli v minulých rokoch, napríklad, Balla, Dušan Dušek či Ondrej Štefánik.

Súčasťou podujatia bude okrem toho množstvo sprievodných aktivít, tvorivé zadania, literárny hry, divadelné predstavenie či koncert. Letné literárne sústredenie prebehne v závere augusta pri Duchonke. Jeho organizáciu z verejných zdrojov v uplynulých rokoch podporil Fond na podporu umenia.

Tvorbu autorov ďalej prezentujú

Finalisti súťaže budú mať okrem toho možnosť prezentovať svoju tvorbu na pravidelných autorských čítaniach, ktoré sa konajú každý mesiac v rôznych mestách Slovenska. Priestor na „čítačkách“ dostáva vždy jeden Medziriadkar či Medziriadkarka a jeden známy etablovaný autor alebo autorka.
So začínajúcimi autormi tak v Bratislave, Banskej Bystrici, Liptovskom Mikuláši či Leviciach už čítali autori ako Mila Haugová, Zuzana Kepplová, Peter Šulej, Ján Štrasser či Marek Vadas.

„Medziriadky sa od svojho vzniku rozrástli z komorného podujatia na väčší literárny projekt. Okrem toho, že chceme mladým píšucim ľuďom umožniť, aby sa konfrontovali so svojimi rovesníkmi, usilujeme sa im poskytnúť aj kvalitnú spätnú väzbu na ich tvorbu,“ zhrnula organizátorka projektu Katarína Vargová.

Téma TASR