Deti majú v rôznych obdobiach rôzne problémy, hovorí koordinátorka LDI

TASR, 12. novembra 2018 9:00

Telefónne číslo 116 111 prevádzkuje každú stredu od 13.30 do 19.30 h rodičovskú poradňu, ktorá je určená pre rodičov, ale aj iných príbuzných, pedagógov, sociálnych pracovníkov či susedov.

Bratislava 12. novembra (TASR) - Aj deti v živote neraz zápasia s problémami a krízami. Tieto sa odlišujú v závislosti od veku, osobnosti, ale napríklad aj mesiacov v roku.

Koordinátorka dištančného poradenstva na Linke pre deti a mládež na čísle 116 111, ktorú prevádzkuje nezisková organizácia Linka detskej istoty (LDI), Tatiana Ivanič Rybanská hovorí, že v rôznych obdobiach sa vyskytujú rôzne záležitosti a témy, s ktorými sa volajúci na Linku pre deti a mládež obracajú. "Na konci školského roku zaznamenávame viac telefonátov detí v súvislosti so známkami, počas školských prázdnin zase rezonuje viac téma potreby komunikácie, trávenia voľného času a záujmov. Ale napríklad, aj keď sa v médiách či na sociálnych sieťach rieši nejaká aktuálna téma, je na linke zvýšený počet kontaktov práve na túto tému," uviedla Rybanská.

Foto: TASR


Pripomenula, že pre veľa ľudí môžu byť náročnejším obdobím Vianoce. "Volajú nám deti, mladí ľudia, ale aj dospelí, ktorí sa cítia osamelo, smutne, depresívne. Niektorí preto, že nemôžu tráviť Vianoce so svojimi najbližšími. To je prípad úmrtia v rodine, rozvodu, ale aj detí z detských domovov a osamelých starých ľudí," hovorí Rybanská. Avšak podľa nej cez Vianoce majú aj viac hovorov, v ktorých volajúci ďakujú za prácu LDI, delia sa o radostné zážitky a želajú šťastné sviatky.

Rybanská tiež priblížila, ako človek najlepšie spozná, že dieťa v jeho okolí má problém. "Všeobecne platí, že rodičia a dospelí by sa mali s deťmi hlavne viac rozprávať a počúvať ich. Je dobré si všímať, či deti výraznejšie nezmenili svoje správanie," hovorí. Napríklad sa dieťa viac utiahne do seba, nechce komunikovať, má poruchy spánku, či na ňom badať psychické napätie. U dieťaťa, ktoré je za normálnych okolností pokojné, problém podľa Rybanskej naznačuje stupňujúca sa nervozita či agresivita.

"Ak má dospelý pocit, že nevie dieťaťu v danej situácii pomôcť sám, je dobré obrátiť sa na odborníka – psychológa, poradcu, prípadne sa môže obrátiť aj na Linku detskej istoty," hovorí koordinátorka dištančného poradenstva.

Telefónne číslo 116 111 prevádzkuje každú stredu od 13.30 do 19.30 h rodičovskú poradňu, ktorá je určená pre rodičov, ale aj iných príbuzných, pedagógov, sociálnych pracovníkov či susedov, volajúcich v záujme detí. Každý štvrtok a sobotu od 13.30 do 19.30 h je na linke sociálno-právna poradňa.

LDI okrem poradenstva na linkách realizuje aj osobné intervencie, ambulantnou formou poskytuje odbornú interdisciplinárnu pomoc rodinám v situáciách akútnej krízy a v iných závažných životných situáciách, v ktorých sa dieťa alebo rodič s dieťaťom ocitá. "Prevádzkujeme aj Centrum výchovy k rodičovským zručnostiam Cesta. Ide o odborné pracovisko určené rodinám, rodičom a deťom, ktoré sa ocitli alebo sú dlhodobo v nepriaznivej životnej situácii. Cieľovou skupinou je rodina v kríze," uviedla Rybanská. Medzi ďalšie projekty LDI podľa nej patria rôzne prevenčné programy na ochranu práv detí, podporu prevencie šikanovania a bezpečnejšieho internetu. Od roku 2008 LDI organizuje najväčší detský čitateľský maratón na Slovensku Čítajme si a od roku 2009 športový charitatívny beh pre celú rodinu 21 km pre deti – Bežíme deťom na pomoc.

Téma TASR