Letné tábory a školy v prírode musia mať povolenie hygienikov

TASR, 3. júna 2015 13:28

Mnohí z organizátorov však nevedia, akým pravidlám a zákonom podlieha organizovanie škôl v prírode, viacdenných oddychových pobytov či táborov.

Foto: Radovan Stoklasa/TASRBanská Bystrica 3. júna (TASR) – Pred koncom školského roka a cez prázdniny pripravujú školy, ale aj iné inštitúcie a organizácie rozličné zotavovacie podujatia pre deti. Mnohí z organizátorov však nevedia, akým pravidlám a zákonom podlieha organizovanie škôl v prírode, viacdenných oddychových pobytov či táborov. Regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ) v záujme ochrany zdravia detí kontrolujú plnenie povinností organizátorov v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru.

"RÚVZ v Banskej Bystrici k 1. júnu tohto roka vydal zatiaľ 179 rozhodnutí pre organizátorov zotavovacích podujatí, ktoré sa uskutočnili, alebo uskutočnia v 198 turnusoch. Vo všetkých prípadoch boli posúdené podmienky podujatia zamerané na prevenciu výskytu a šírenia sa prenosných ochorení v ubytovacej a stravovacej časti príslušných rekreačných zariadení, vrátane posúdenia kvality pitnej vody a vody na kúpanie," informovala hovorkyňa RÚVZ Mária Tolnayová.

Podľa nej za posledné roky nezaznamenali aspoň v zariadeniach v pôsobnosti RÚVZ v Banskej Bystrici žiadny výskyt hromadne sa vyskytujúcich ochorení.

"Povinnosti organizátorov zotavovacích podujatí, ktorými sú spravidla školy, cestovné kancelárie, alebo aj iné právnické a fyzické osoby, súvisia s ochranou verejného zdravia, zabránením, či obmedzením možného rizika ohrozenia zdravia a rizika vzniku a šírenia prenosných ochorení. Zotavovacím podujatím podľa zákona je organizovaný pobyt najmenej piatich detí a mládeže do 18 rokov veku na čas dlhší ako štyri dni, ktorého cieľom je rekreácia detí a mládeže, posilnenie ich zdravia a zvýšenie telesnej zdatnosti," vysvetlila vedúca oddelenia hygieny detí a mládeže RÚVZ v Banskej Bystrici Katarína Slotová s tým, že povinnosťou organizátora je písomne požiadať najmenej 30 dní pred začiatkom pobytu príslušný RÚVZ o jeho posúdenie.

"Napriek tomu, že zákonné povinnosti organizátorov zotavovacích podujatí pre deti a mládež sú v platnosti takmer osem rokov, stále sa stretávame s tým, že na RÚVZ sa doručujú len oznámenia o ich konaní alebo nám žiadosti zašlú elektronickou poštou v rozsahu dvoch viet, na základe ktorých nie je možné posúdiť podmienky zamerané na prevenciu vzniku a šírenia sa ochorení. Niekedy prídu na RÚVZ až v deň nástupu detí na podujatie alebo v čase, keď už prebieha. V takých prípadoch je zmarená možnosť príslušného regionálneho hygienika posúdiť podmienky zotavovacej akcie," dodala Slotová.

Pripomenula tiež, že organizátori nevenujú dostatočnú pozornosť potrebnej dokumentácii o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa. Na zotavovacom podujatí sa môže zúčastňovať len dieťa zdravotne spôsobilé na pobyt v kolektíve aj mimo domáceho prostredia a aj s ohľadom na jeho charakter. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa a prípadné vyjadrenie, napríklad k povinnosti užívania liekov počas pobytu, vydáva rodičovi či zákonnému zástupcovi lekár.Téma TASR