Kultúrne pamiatky a zaujímavosti Nitrianskeho kraja (28)

PaedDr.Helena Rusnáková, 7. januára 2019 9:33

Dnes sa zastavíme v obci Pohranice.

Jeden z najstarších mlynov Foto: Helena Rusnáková


Pohranice 7. januára Pohranice sú obec v okrese Nitra. Obec leží v Žitavskej sprašovej pahorkatine na hornom toku potoka Kadaň.

Názov obce je doložený už v roku 1075 ako Pagran, v roku 1113 je Pogran, 1209 Pagran, 1218 , Kispogran, Nagypogran 1479, Pogranicze (1773), Pohranice 1948.

Hoci obec sa spomína po prvýkrát v roku 1075, podľa archeologických nálezov je zrejmé, že ľudia tu žili dávno predtým. Našli sa tu archeologické nálezy z rôznych období : z neolitu, zo strednej i mladšej bronzovej doby. Od roku 1075 patrili Pohranice k opátstvu v Hronskom Beňadiku a od roku 1113 Zoborskému kláštoru. V neskoršom období Ostrihomskému arcibiskupstvu. V 14 storočí bola obec rozdelená na Malé a Veľké Pohranice. Obec patrila šľachtickému rodu Pograniovcov.

Obecný úrad v obci Pohranice Foto: Helena Rusnáková


V rokoch 1576 a 1 644 zničili obec Turci . Mnoho obyvateľov obce odvliekli do tureckého zajatia. Postupne bol život v obci obnovený. V roku 1663 obyvatelia obce platili dane budínskemu pašovi Zeámet Redžebovi. V tomto období v obci už bolo zaznamenaných 81 domácností. Obyvateľstvo sa zaoberalo poľnohospodárstvom a pletením košíkov, tkaním plátna. V obci bola aj tehelňa a mlyny. V roku 1869 mala obec už viac ako 800 obyvateľov.

Kostol všetkých svätých Foto: Helena Rusnáková


Vojnové udalosti 1.a 2. svetovej vojny ovplyvnili aj život ľudí v obci. Pri vchode do obecného cintorína sa nachádza pamätník s menami padlých obyvateľov obce.

Dominantou obce je rímskokatolícky kostol Všetkých svätých. Pôvodný kostolík tu postavili ešte v románskom období a časti jeho muriva sa našli v hmote súčasnej stavby. Od svojho vzniku bol niekoľkokrát prestavaný a zrekonštruovaný. V obci sa nachádzajú i ďalšie sakrálne pamiatky v podobe sôch a krížov.

Foto: Helena Rusnáková

PaedDr.Helena Rusnáková (OA Šurany)

Stredoškolská učiteľka predmetov nemecký jazyk a dejepis.

Téma TASR