Košická knižnica nakupuje knihy po celý rok

Školský servis, 17. januára 2019 11:33

Aktuálne jej fond predstavuje 208.969 knižných jednotiek.

Foto: Knižnica pre deti a mládež Košice


Košice 17. januára (SkolskyServis.sk) - Knižnica pre mládež mesta Košice pre svojich čitateľov v roku 2018 aj vďaka Fondu na podporu umenia rozšírila ponuku knižného fondu o nejednu zaujímavú novinku. Aktuálne jej fond predstavuje 208.969 knižných jednotiek.

Dopĺňanie fondu Knižnice pre mládež mesta Košice prebieha z rozpočtu knižnice plynule po celý rok. „V roku 2018 bolo na nákup kníh preinvestovaných cca 33.300,- Eur, a to najmä podpore nášho zriaďovateľa, Mesta Košice“, informuje zástupkyňa riaditeľky a vedúca Útvaru odborných knižničných činností Kamila Prextová, ktorá ďalej uvádza, že knižnica sa prostredníctvom rôznych projektov a grantov snaží uchádzať aj o ďalšie finančné zdroje na nákup kníh. „Vďaka nášmu projektu Nové knihy sme od Fondu na podporu umenia získali navyše 10.000,- Eur. Umožnilo nám to zakúpiť až 1.657 kusov nových detských kníh, čomu sa naozaj veľmi tešíme.“

Fond knižnice v roku 2018 narástol o viac ako 8.000 kníh

V minulom roku Knižnici pre mládež mesta Košice pribudlo celkovo 8.135 knižných jednotiek. Tento nárast určite teší takmer 14.000 čitateľov v 21 pobočkách po celom meste. „Každý rok uskutočňujeme nákup rôznych žánrov aj rôznych počtov. Výber je cielený podľa špecifík a ukazovateľov jednotlivých pobočiek a do úvahy v prvom rade berieme skladbu a počet čitateľov, vek či pohlavie. Ďalším dôležitým ukazovateľom je pre nás čitateľská náročnosť a veľkosť čitateľského zázemia v danej mestskej lokalite, v ktorej sa pobočka nachádza“, zdôvodňuje spôsob výberu a nákupu kníh zástupkyňa riaditeľky Kamila Prextová. Nové knihy majú podľa nej prednostne uspokojiť požiadavky čitateľov v ich bydliskách, v školách, či čitateľom preferovanej pobočke. „Pri výbere samozrejme konzultujeme dopĺňanie fondu s knihovníčkami. Tie svojich čitateľov a ich požiadavky poznajú najlepšie a zaujíma nás aj názor samotných čitateľov. Potom sa pri výbere snažíme prioritne zameriavať na ich požiadavky. Nezabúdame však citlivo korigovať a usmerňovať u detí a mládeže záujem o kvalitnejšiu literatúru. Tú im a ich rodičom každoročne odporúčame v katalógu Najlepšie detské knihy, ktorý knižnica vydáva v predvianočnom období. Ide o akéhosi poradcu, ktorý má pomôcť nielen pri výbere knižných darov.“ Aj vďaka tomu, že je katalóg členený podľa vekových kategórií mladého čitateľa podstatne uľahčuje zorientovať sa v kvalitných ponukách knižného trhu. Katalóg je k dispozícii v pobočkách knižnice a online na webovej stránke knižnice.

Projekt Nové knihy z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Viera Ristvejová, Knižnica pre deti a mládež KošiceTéma TASR