Košice: Vianočný koncert pre detské domovy mal neopakovateľné čaro

Školský servis, 12. decembra 2018 11:34

Na vianočný koncert prišli deti až z ďalekého Svidníka.

Košice 12. decembra (SklolskyServis.sk) - Vianočný koncert pre košické detské domovy a sociálne zariadenia sa konal v utorok 11. decembra v aule Súkromného hudobného a dramatického konzervatória na Požiarnickej č.1 v Košiciach. V preplnenej aule sa tiesnila viac ako stovka natešených detí, ktoré si prišli pozrieť nádherný program, na ktorý nezabudnú do konca svojho života. Hlavnými organizátormi boli Matica slovenská zastúpená Miestnym odborom Matice slovenskej (MO MS ) v Košiciach – Myslave, odbor školstva OÚ v Košiciach a domáce Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium na Požiarnickej 1 v Košiciach.

Vianočný koncert predetské domovy a sociálne zariadenia v Košiciach mal opäť svoje neopakovateľné čaro. Foto: Jozef Myslavský


V úvode všetky deti a ich vychovávateľov, ale vzácnych hostí privítal zakladateľ vianočného koncertu pre košické detské domovy a sociálne zariadenia – predseda MO MS v Košiciach – Myslave Ing. František Mrva. Na koncert zavítali napr. prorektor UPJŠ v Košiciach prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc a vedúci odboru školstva OÚ v Košiciach Ing. Jozef Javorka, CSc. A veľký aplauz počas privítania si vyslúžili deti, ktoré prišli na koncert až z ďalekého DD Stropkov.

Potom sa už všetci tešili na premiérové vystúpenie ochotníckeho divadla – žiakov Základnej školy (ZŠ) z Hanisky pri Košiciach, ktorí sa tento rok obsadili na 14. ročníku krajského matičného festivalu amatérskych divadiel Divadelné Košice Jozefa Adamoviča, krásne druhé miesto. Vystúpili s muzikálom Ženích pre slečnu myšku. Ovácie po ich excelentnom vystúpení nemali konca – kraja. Po ich vystúpení sa deti najviac tešili na rozdávanie čokoládových dobrôt, ktoré im rozdával zakladateľ vianočného koncertu. Sladkosti na vianočný koncert pre tieto krásne deti dodal a nebolo to prvýkrát, riaditeľ Metro v Košiciach Ing Rastislav Kaščák.

Následne už F.Mrva spolu s vedúcim odboru školstva Jozefom Javorkom rozdávali vychovávateľom jednotlivých detských domovov a sociálnych zariadení , krásne rozprávkové knihy, a skvelé romány, ktoré na túto vianočnú akciu sám zakúpil spolu s riaditeľom Metro Košice.

Potom už nasledovali hudobné vystúpenia Orchestra ľudových nástrojov, Muzikálového orchestra a Dievčenského speváckeho zboru z domáceho konzervatória na Požiarnickej 1 v Košiciach, ktoré osobne riadil majiteľ Konzervatória hudobného a dramatického konzervatória na Požiarnickej 1 v Košiciach PaedDr. Gejza Adam, PhD. Dievčenský spevácky zbor na záver koncertu zaspieval známu vianočnú pieseň Poďte bratia do Betlema. A všetky deti spievali túto známu vianočnú koledu s nimi.

Aplauz po ich vystúpeniach bol obrovský. Všetci odchádzali z tohto vianočného koncertu spokojní.


Téma TASR