Košice: Na Divadelných Košiciach Jozefa Adamoviča sa zišli divadelníci

Školský servis, 2. decembra 2018 8:47

Hodnotné ceny venovala aj slovenská herecká legenda Prof. Božidara Turzonovová.

Košice 2. decembra (SkolskyServis.sk) - Do Košíc v piatok 30. zavítali ochotníci zo základných škôl v divadelnej sále Základnej školy /ZŠ/ Postupimská 37 v Košiciach v poradí už štrnásty roční krajského matičného festivalu amatérskeho divadla základných škôl z Košického a Prešovského kraja - Divadelné Košice Jozefa Adamoviča. Organizátormi boli mesto Košice, odbory školstva OÚ v Prešove a v Košiciach, ďalej MO MS v Košiciach - Myslave a domáca ZŠ Postupimská. Tejto veľkej prehliadky amatérskeho divadla sa zúčastnilo osemdesiat ochotníkov z celého Košického a Prešovského kraja.

Absolútni víťazi zo ZŠ Ruskov, s porotou a zakladateľom festivalu Foto: Jozef Myslavský


Kvalita zúčastnených ochotníckych divadiel bola taká veľká, že erudovaná porota z Konzervatória Jozefa Adamoviča na Exnárovej 8 v Košiciach na čele s predsedom poroty Mgr. Art. Branislavom Bajusom to mala veľmi ťažké pri výbere tých najlepších.Preto na druhých a tretích miestach boli ocenené po dva divadelné súbory.

Absolútnym víťazom sa stali - ochotníci z detského divadelného súboru „Regetka “ zo ZŠ Ruskov, ktorí vystúpili s divadelnou hrou od Mgr. Valérie Sinčákovej „Ty si ale drevo“ Okrem hodnotných kníh z vydavateľstva Matice slovenskej a farebných diplomov MS získali víťazi aj kvalitnú elektroniku Panasonic, ktorú pre víťazov 14. ročníka venoval generálny riaditeľ firmy LYNX s. r.o Košice Ing. Zoltán Kollár.

2. miesta : ZŠ Podsadek 140 pri Starej Ľubovni a ZŠ Haniska pri Košiciach
3. miesta: ZŠ Komenského 113 Lipany a ZŠ Nám. L . Novomeského 2 Košice


Okrem hodnotných cien od slov. hereckej legendy Prof. Božidary Turzonovovej získali aj ďalšie ocenenia ochotníci, ktorí sa umiestnili na druhom mieste:

Cenu exministra školstva SR a posl. NR NR doc. Dušana Čaploviča – ZŠ Haniska pri Košiciach
Cenu podpredsedu vlády SR MUDr. Richarda Rašiho – ZŠ Podsadek pri Starej Ľubovni


Ochotníci , ktorí sa umiestnili na treťom mieste, ďalej získali:

Cenu generálneho riaditeľa Lynx s.r.o Košice Ing. Zoltána Kollára – ZŠ Námestie L. Novomeského Košice

Cenu predsedu Matice slovenskej JUDr. Mariána Gešpera – ZŠ Komenského 113 Lipany


Tí najlepší boli ocenení hodnotnými knihami z Vydavateľstva MS a farebnými diplomami MS, ktoré pre víťazov venovali slovenská herecká legenda Prof. Božidara Turzonovová,poslanec NR SR doc.PhDr. Dušan Čaplovič,DrSc, spomínaný dlhoročný sponzor generálny riaditeľ LYNX s.r.o Košice Ing.Zoltán Kollár a zakladateľ festivalu - predseda MO MS v Košiciach - Myslave František Mrva.

Sme veľmi radi, že do Košíc prišli divadelné súbory s obidvoch krajov východného Slovenska. Zvýšilo to kvalitu jednotlivých divadelných vystúpení. Preto na druhom a treťom mieste porota ocenila až po dve základné školy. Veľké poďakovanie patrí vedeniu ZŠ Postupimská 37 v Košiciach na čele s riaditeľkou školy Mgr. Katkou Benkovou, ktorá zabezpečila logistiku tejto nádhernej prehliadky amatérskych divadiel v priestoroch svojej školy na jednotku povedal na záver zakladateľ krajského matičného festivalu amatérskych divadiel František Mrva.

Všetci sa už teraz tešia na pätnásty ročník, ktorý sa bude konať po prvý krát už koncom septembra 2019. A opäť to bude v prekrásnych priestoroch divadelnej sály v ZŠ Postupimská 37 v Košiciach.V Košiciach 30. novembra 2018 Jozef Myslavský
Téma TASR