V Košiciach si koncertom pripomenuli 25. výročie Ústavy SR

František Mrva, 12. septembra 2017 10:19

Na podujatí sa zúčastnilo takmer 600 študentov košických vysokých a stredných škôl z celého Košického kraja.

Košice 12. septembra (SkolskyServis.sk) - Koncert k 25. výročiu Ústavy SR sa uskutočnil v piatok 8. septembra vo veľkej aule SOŠ automobilovej na Moldavskej ulici č. 1 v Košiciach. Na podujatí sa zúčastnilo takmer 600 študentov košických vysokých škôl a univerzít, stredných škôl a gymnázií z celého Košického kraja, vrátane osobností spoločenského, kultúrneho a politického života.

Vystupujúce súbory mali na koncerte veľký úspech Foto: František Mrva


Predseda MO MS v Košiciach, hlavný organizátor koncertu Myslave František Mrva, privítal hostí a predniesol slávnostný prejav k 25. výročiu Ústavy SR. Ako prvý sa po príhovore predstavil spevácky zbor z UPJŠ v Košiciach Chorus universitatis šafarikianae, ktorý svojimi spevmi rozcítil preplnené auditórium. Na scénu ďalej prišiel folklórny súbor (FS) Pristaše z Košíc, ktorý ukážkami rezkých tancov doslova prinútil stredoškolákov a vysokoškolákov povstať zo sedadiel. Súbor je členom klubu Zemplínčanov v Košiciach. Mladú módu predstavili študentky SOŠ na Gemerskej ulici č. 1 v Košiciach.

Foto: František Mrva


Bodku za koncertom dal Orchester ľudových nástrojov zo Súkromného hudobno – dramatického konzervatória na Požiarnickej 1 v Košiciach Ženským speváckym zborom. Diváci si vytrvalým potleskom vynútili aj prídavok.

Hlavným organizátorom koncertu bol Miestny odbor Matice slovenskej (MO MS) v Košiciach – Myslave. Ďalšími organizátormi boli Magistrát Mesta Košice, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ) a domáca Stredná odborná škola (SOŠ) automobilová v Košiciach.


Text a foto: František Mrva

Téma TASR