Piesňou protestovali proti rasovej neznášanlivosti

Školský servis, 18. júna 2018 13:26

7. ročník krajského matičného festivalu „Jasovský zlatý slávik“ mal neopakovateľné čaro.

Foto: Jozef Myslavský


Jasov 18. júna (SkolskyServis.sk) - V základnej škole v Jasove sa uskutočnil 7. ročník krajského matičného festivalu Jasovský zlatý slávik. Hlavnými organizátormi festivalu, ktorý je od svojho založenia zameraný na neblahé dôsledky rasovej diskriminácie v našej spoločnosti, nevynímajúc našu mládež boli MO MS v Košiciach – Myslave, domáca ZŠ Jasov, Obecný úrad v Jasove a odbor školstva Okresného úradu v Košiciach.

Po výberových kolách na jednotlivých ZŠ prišlo do Jasova 50 talentov z majoritnej spoločnosti a detí z rómskeho etnika z celého Košického kraja. A mnohé devy a chlapci z vystupujúcich prišli do Jasova v krásnych ľudových krojoch. A čo bolo na tejto krajskej akcii najzaujímavejšie, že sa súťažilo v slovenskej ľudovej, ale aj rómskej piesni. Dve erudované poroty to mali veľmi ťažké pri výbere tých najlepších. Preto na prvých troch miestach sa umiestnil viaceré spevácke talenty.

Ocenenie najlepších speváčok a spevákov na prvých troch miestach:

Porota pri kategórii spevákov: Mgr. Alexander Suško, - predseda poroty ,Mgr. Soňa Dzuriková, Mgr. Mária Kováčová

Kategória: speváci
1.miesto: Samuel Cingeľ – ZŠ Poproč
2.miesto: Daniel Majcher – ZŠ Poproč
3.miesto: Gabriel Gábor – ZŠ Kecerovce
3.miesto: Matej Gábor – ZŠ Kecerovce

Porota pri kategórii speváčok : Mgr. Marta Králiková, - predsedníčka poroty, Mgr. Roland Sorger, a Júlia Kozáková

Kategória: speváčky


1.miesto: Vlasta Ďurašková - ZŠ Kecerovce
2.miesto: Michaela Hudáková – ZŠ Košická Belá
2.miesto: Marcela Miková – ZŠ Kecerovce
3.miesto: Radka Hudáková – ZŠ Jasov
3.miesto: Sandra Horváthová – ZŠ Poproč


Tí najlepší boli ocenení hodnotnými knihami z Vydavateľstva Matice slovenskej a farebnými diplomami MS. Ceny do tejto krásnej speváckej súťaže venovali poslanec NR SR doc. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc, generálny riaditeľ firmy LYNX s.r.o Košice Ing. Zoltán Kollár a jeho výkonný riaditeľ Ing. Róbert Kollár, predseda MS JUDr. Marián Gešper, starosta obce Jasov Ing. Gabriel Nagy, riaditeľka ZŠ Jasov PaedDr. Alžbeta Mačatová a zakladateľ matičného festivalu – predseda MO MS v Košiciach – Myslave Ing. František Mrva.

Veľká vďaka za perfektnú logistiku kraj. matičného festivalu proti rasovej neznášanlivosti patrí riaditeľke ZŠ Jasov PaedDr. Alžbete Mačatovej a starostovi obce Jasov Ing. Gabrielovi Nagyovi , ktorí o.i. zabezpečili pre všetkých spevákov a speváčky bohaté občerstvenie a pre učiteľov kvalitné obedy. Veľká vďaka patrí aj porotám, a pani učiteľke Mgr. Janke Potočňákovej, ktorí priebeh tohto náročného krajského matičného festivalu, zameraného proti rasovej neznášanlivosti zvládli s obrovským prehľadom, k spokojnosti všetkých spevákov a ich doprevádzajúcich učiteľov. ...povedal na margo festivalu jeho zakladateľ Ing. František Mrva.

Festival proti rasovej neznášanlivosti si získal podporu nielen na základných školách na východe SR, ale aj v štátnej a verejnej správe po celom Slovensku. To, že sa spievajúce deti rozhodli spevom protestovať proti rasovej neznášanlivosti, prispieva k prehlbovaniu kultúrnej spolupráce medzi majoritou na Slovensku a jej národnostnými menšinami.

Foto - najlepší ocenení speváci a speváčky so svojimi učiteľmi a porotami., fotky z prekrásneho festivalu proti rasovej neznášanlivosti.


SkolskyServis.sk informoval Jozef Myslavský.


Téma TASR