Festival Aničky Jurkovičovej privíta päť divadelných súborov

Monika Šupatíková, 5. apríla 2018 12:56

Nové Mesto nad Váhom opäť privíta ochotníckych divadelníkov. Festival Aničky Jurkovičovej sa uskutoční 7. - 10. apríla 2018. Kvet Tálie si prevezme herečka Elena Petrovická.

Nové Mesto nad Váhom 5. apríla (SkolskyServis.sk) - Nové Mesto nad Váhom sa opäť stane dejiskom Festivalu Aničky Jurkovičovej (FAJ). V poradí už XXI. ročník sa uskutoční 7. – 10. apríla 2018. Záštitu nad festivalom už tradične prevzal primátor mesta Jozef Trstenský.

O najvyššie ocenenie Festivalu Aničky Jurkovičovej bojovalo sedem divadelných súborov. Laureátom festivalu sa stalo Divadlo Dominus, ktoré sa predstavilo s inscenáciou K. J. Erbena Svadobné košele.Záhorácke divadlo Senica, Jozef Mokoš - Vjerná nevjera Foto: Monika Šuapatíková


FAJ otvorí svoje brány

Mestské kultúrne stredisko (MsKS) v Novom Meste nad Váhom v apríli už tradične otvorí brány ochotníckemu divadelnému umeniu. Festival Aničky Jurkovičovej je pre Novomešťanov už tradíciou. „XXI. ročník Festivalu Aničky Jurkovičovej sa koná v roku 755. výročia prvej písomnej zmienky o Novom Meste nad Váhom, 1155. výročia príchodu vierozvestov na naše územie, ktorí k nám priniesli písmo, bez ktorého by nebol ani náš festival. Koná sa tiež v roku 145. výročia úmrtia Samuela Jurkoviča, veľkého národovca, zakladateľa Slovenského národního divadla nitranského v Sobotišti, kde si v roku 1941 po prvý raz popri štúrovcoch zahrala aj jeho dcéra, Novomešťanka Anička Jurkovičová, na počesť ktorej sa v roku 1998 zrodila celonárodná divadelná prehliadka s tematikou ženy,“ informovala Eva Grznárová, riaditeľka MsKS a predsedníčka programovej komisie festivalu. Festival sa zrodil pred dvoma desaťročiami a od roku 2005 sa ho zúčastňujú aj zahraniční Slováci. „Deje sa tak na základe Memoranda o spolupráci Festivalu Aničky Jurkovičovej v Novom Meste nad Váhom a Festivalu Zuzany Kardelisovej v Kysáči podpísanej v septembri 2004. Jeho výsledkom v tomto roku je účasť až dvoch DS z Vojvodiny – Kysáča a Kovačice,“ pokračovala Eva Grznárová. Od roku 2002 sa počas festivalu udeľuje Kvet Tálie významným slovenským herečkám. Prvý Kvet Tálie bol udelený Kataríne Kolníkovej. Naposledy Kvet Tálie získala Emília Došeková (2017). V poradí už 17. Kvet Tálie 8. apríla rozkvitne známej slovenskej herečke Elene Petrovickej.

Päť divadelných súborov

Festival na novomestskej pôde privíta divadelníkov z domova i zo zahraničia. „Programová komisia z doručených prihlášok a DVD s inscenáciami hier vybrala do finále FAJ päť divadelných kolektívov, ktoré sa budú na novomestských divadelných doskách uchádzať o ocenenia titul laureáta festivalu, cenu za najlepší ženský herecký výkon i ďalšie ceny,“ potvrdila Eva Grznárová. Priaznivcom ochotníckeho divadla sa predstavia tri domáce ochotnícke divadelné kolektívy a dva zahraničné. S naštudovanými divadelnými inscenáciami sa predstavia: Záhorácké divadlo Senica (William Shakespeare: SVATOJÁNSKÉ DRÍMOTY), Ochotnícke divadlo KC Kysáč, Srbsko (C. Rai: ZMIZNI OD SVOJEJ ŽENY), DS Divosud pri MsKS v Rimavskej Sobote (Július Barč – Ivan: PRÍBEH MATKY), Divadlo „A“ a Divadlo SHANTI, o.z. Prievidza (Albert Marenčin: PRÍBEH OKLAMANEJ ŽENY), Divadlo VHV scéna Kovačica, Srbsko (Branislav Nušić: DR.)

Sprievodné podujatia

Počas FAJ organizátori pripravili i sprievodné podujatia. „Významné 1155. výročie príchodu vierozvestov na naše územie si pripomenieme v predvečer súťažnej časti divadelnej prehliadky 7. apríla o 18,00 h literárno – hudobnou kompozíciou SLAVIMO SLAVNO SLAVENI. Účinkovať bude mužská spevácka skupina DANUBIUS OCTET SINGERS pod vedením dirigenta D. Simandla a umeleckým slovom Jozefa Šimonoviča,“ uviedla Eva Grznárová. Medzi významné sprievodné podujatia FAJ patria výstavné projekty mapujúce tvorbu ženských predstaviteliek súčasného výtvarného umenia. V tomto roku svoje dielo predstaví akademická maliarka Jarmila Dicová – Ondrejková výstavou Čaro detskej ilustrácie. 8. apríla po položení venca kvetov k pamätnej tabuli A. Jurkovičovej na jej rodnom dome na Komenského ul., vernisáži výstavy ilustrácií Jarmily Dicovej - Ondrejkovej, odovzdaní Kvetu Tálie herečke Elene Petrovickej, odhalení tabuľky s jej menom vo foyer MsKS a po oficiálnom otvorení divadelného zápolenia sa v divadelnej sále MsKS začne súťažná časť festivalu. Slávnostné ukončenie festivalu a vyhlásenie výsledkov s udelením ocenení sa uskutoční 10. apríla vo výstavnej sieni MsKS. „Po súťažnej prehliadke, kedy už budú známe výsledky XXI. Festivalu Aničky Jurkovičovej, organizátori festivalu prinesú milovníkom divadla povestnú čerešničku na torte v podobe divadelného predstavenia M. Gelardi: ZLOMATKA z dielne profesionálneho Divadla ARTEATRO s excelentným výkonom hlavnej predstaviteľky hry Idy Rapaičovej, držiteľky Kvetu Tálie z roku 2016,“ dodala Eva Grznárová.

Monika Šupatíková

Téma TASR