Poznáte Fajnball? Stoja za ním slovenskí športoví pedagógovia

Školský servis, 17. júla 2015 11:34

Tento šport začína byť populárny už aj v zahraničí, ale čo je ešte pozitívnejšie, podľa vedcov táto hra najviac rozvíja potrebu hýbať sa a je vhodná aj pre imobilných.

Bratislava 17. júla (SkolskyServis.sk) - Fajnball alebo Sixball je dôležitý pre budúcnosť detí vzhľadom na ich zdravý telesný vývoj. Je to pohybová hra, ktorá podľa vedcov najlepšie reflektuje potrebu detí hýbať sa, so zámerom zabrániť narastaniu percenta obéznych detí v posledných rokoch. Ak sa chcete o tomto novo vznikajúcom športe viac, jeho tvorcovia ho predstavia v sobotu (18. júla) v bratislavskom nákupnom centre Bory Mall.

Foto: youtubeFajnball alebo Sixball pochádza z dieľne slovenských športových pedagógov. Hra je vhodná aj pre imobilné deti. Je kombináciou zdravého pohybu a prospešnej súťaživosti. Žiaci (ale aj dospelí) nachádzajú v hre obľúbenú zábavu, uvoľnenie, oslobodenie od povinností a všednosti každodenného života, prežívajú vzrušenie, radosť a pohybové uspokojenie. Usilujú sa neviazane prejaviť svoju silu. Činnosť hráča je uvedomená, speje k ovládaniu pravidiel hry na základe vlastných schopností a proti úsiliu súpera. Hra má pevné a presné pravidlá. Samotná hra teda nielen baví, ale zároveň prospieva zdraviu, zvyšuje sebavedomie detí. Poskytuje príležitosť na všestranný rozvoj a nenásilnou formou učí deti disciplíne a rešpektu.

Tento šport začína byť populárny už aj v zahraničí, ale čo je ešte pozitívnejšie, podľa vedcov táto hra najviac rozvíja potrebu hýbať sa a je vhodná aj pre imobilných.

Téma TASR