Expozície Bojnického zámku budú pre študentov za zvýhodnené vstupné

Školský servis, 16. novembra 2017 14:07

V rámci prehliadky múzea budú môcť spoznať posledného šľachtického majiteľa nielen ako milovníka a zberateľa umenia.

Bojnice 16. novembra (SkolskyServis.sk) - Širokej verejnosti je pomerne známe meno posledného šľachtického majiteľa Bojnického zámku. Meno grófa Jána Františka Pálfiho sa väčšine z nás spája predovšetkým s veľkolepou romantickou prestavbou zámku. Menej známe sú už jeho aktivity zamerané na podporu vzdelávania. Spomeňme aspoň založenie meštianskych škôl v Trnave a Šamoríne či finančnú podporu Evanjelickému lýceu v Bratislave. V roku 1902 nákladom štvrť milióna korún založil „Školskú študijnú základinu grófa Jána Pálffyho st. z Erdödu pre chlapcov z rodín strednej triedy, ktorí sú na to odkázaní“. Z výnosov majetku tejto nadácie boli kryté štipendiá pre chudobných a nadaných študentov. Na študentov nezabudol ani vo svojom testamente. Závetom nariadil, aby sa časť hradu Červený Kameň stala letnou ozdravovňou pre žiakov a ich profesorov.

Na myšlienku podpory žiakov a študentov chce pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva nadviazať aj Slovenské národné múzeum – Múzeum Bojnice. Dňa 17. novembra sprístupní študentom expozície Bojnického zámku za zvýhodnené vstupné. V rámci prehliadky múzea budú môcť spoznať posledného šľachtického majiteľa nielen ako milovníka a zberateľa umenia.

Dňa 17. novembra bude múzeum otvorené od 10:00 do 15:00 hod.

Foto:


www.bojnicecastle.sk, www.snm.sk

Téma TASR