Duchovia a strašidlá v toku času

Školský servis, 29. decembra 2017 9:32

V roku 2018 múzeum uvedie v poradí 25. ročník podujatia, ktoré patrí medzi najnavštevovanejšie.

Bojnice 29. decembra (SkolskyServis.sk) - Medzinárodný festival duchov a strašidiel je podujatie, ktoré každoročne do Bojníc priláka obrovské množstvo návštevníkov. Pôvodne vzniklo ako špeciálny produkt kultúrneho turizmu, ktorý nadväzoval na návštevníkmi už vtedy vyhľadávané nočné prehliadky Bojnického zámku s duchmi a strašidlami.

Prvý ročník Medzinárodného festivalu duchov a strašidiel sa uskutočnil v roku 1994. Počas troch dní ho vtedy navštívilo 40 000 hostí a v presscentre sa zaregistrovalo 114 novinárov z 12 krajín sveta.

Cieľom prvého ročníka Medzinárodného festivalu duchov a strašidiel bolo upriamiť pozornosť na genius loci Bojnického zámku a vytvoriť tradíciu. Autor myšlienky - Ján Papco - v tom období možno ani netušil, že v roku 2018 otvorí brány jubilejného 25. ročníka festivalu.

Počas dlhých rokov existencie prešiel festival mnohými zmenami a obohateniami. Spočiatku prebiehal len ako úsmevná prehliadka zámku v spoločnosti rozličných strašidiel a bájnych bytostí. Až postupom času získal festival podobu inscenovanej prehliadky s konkrétnym príbehom. Téma festivalu sa menila každý rok. Námetov sa počas dlhých rokov vystriedalo nespočetne veľa. Festival navštívili nielen jeho bývalí majitelia a obyvatelia, ale aj bosorky, upíry, zlodeji či mimozemšťania.

Festivalové príbehy postupom rokov získali na vážnosti a prepracovanosti. Pokiaľ kompletný scenár z roku 1998 mal 8 strán, v roku 2017 mal len literárny scenár 25 strán.

Medzinárodný festival duchov a strašidel vždy išiel s dobou, prispôsoboval sa novým trendom a otvorene vítal všetky novinky a moderné technologie. Už v roku 1998 dokonca návštevníci podujatia držali v rukách vstupenky do zámku riešené trojdimenzionálnym spôsobom ako 3D stereogram.

Počas Medzinárodného festivalu duchov a strašidiel predstavilo múzeum v rámci sprievodných podujatí aj dve veľmi zaujímavé a atraktívne diela. Prvým bol projekt Lux in tenebris, ktorý mal premiéru 30. apríla 1994 na Strašidelnom bále Bojnického zámku. Druhým zaujímavým počinom bola v roku 1998 pôvodná inscenácia choreodrámy Michala Babiaka Exegi momunetum, v ktorej účinkovali členovia divadelného súboru „A“ a alternatívneho divadla Shanti z Prievidze. Obe diela boli súčasťou festivalovej ponuky niekoľko nasledujúcich rokov.

V roku 2018 múzeum slávnostne uvedie v poradí 25. ročník podujatia, ktoré patrí medzi najnavštevovanejšie prezentačné aktivity múzea a počas niekoľkoročnej existencie sa stalo i akýmsi synonymom múzea.
Jubilejný Medzinárodný festival duchov a strašidiel sa začne 27. apríla 2018. Ponesie názov Vládca času a počas dvanástich festivalových dní vyrozpráva príbeh režiséra Michala Réckeho o démonoch v nás.


Téma TASR