Do súťaže Vianočná pohľadnica sa zapojilo viac ako 2000 detí

TASR, 23. novembra 2017 9:49

Cieľom výtvarnej súťaže bolo konfrontovať detskú výtvarnú tvorbu, dať priestor prezentácii mladých umeleckých talentov a priblížiť a sprítomniť tradičné chápanie Vianoc.

Dolný Kubín 23. novembra (TASR) – Štrnásty ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže Vianočná pohľadnica sa stretol s veľkým záujmom, o čom svedčí najmä počet doručených prác. Vlastné spracovanie námetov do podoby vianočnej pohľadnice poslalo viac ako 2000 detí z 211 škôl zo Slovenska, Česka, Poľska, Maďarska, Ukrajiny, Srbska a Chorvátska. TASR o tom informoval riaditeľ Oravského kultúrneho strediska (OKS) v Dolnom Kubíne Miroslav Žabenský.
Ilustračné foto Foto: TASR

Podľa neho mladí autori vo svojich prácach prezentovali svoje zručnosti a vnímanie vianočnej tematiky v jej zvykoslovnom, prírodnom i biblickom rozmere. "Porota ocenila nové výtvarné techniky a postupy, ktoré sa v zaslaných návrhoch objavili, menej početne však bola zastúpená grafika," uviedol Žabenský.

Cieľom výtvarnej súťaže bolo konfrontovať detskú výtvarnú tvorbu, dať priestor prezentácii mladých umeleckých talentov a priblížiť a sprítomniť tradičné chápanie Vianoc. Ako doplnil Žabenský, porota ocenila vysokú kvalitu najmä slovenských základných a základných umeleckých škôl prezentovanú aj niekoľkými výtvarne ucelenými kolekciami. "Porota však apeluje na pedagógov, aby dbali na technické parametre výtvarného diela špecifikované v propozíciách," upozornil.

Kolekcia víťazných prác bude sprístupnená 14. decembra v OKS v Dolnom Kubíne, kde sa uskutoční aj vyhlásenie výsledkov spojené s odovzdaním cien. Dolnokubínska výstava potrvá do 26. januára. Kolekcie diel budú následne nainštalované aj v Západnej terase Bratislavského hradu, v Slovenskom vojvodinskom divadle v Báčskom Petrovci či v Galérii slovenského umenia v Krakove.

Súťaž vyhlasuje a organizuje Oravské kultúrne stredisko (OKS) v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.Téma TASR