Ako sa píše svetová báseň?

František Trstenský, 2. novembra 2017 8:23

Na otázku z nadpisu článku odpovedia začínajúcim autorom českí aj slovenskí básnici.

Ružomberok 2. novembra (SkolskyServis.sk) - Týždeň vedy a techniky na Katolíckej univerzite v Ružomberku (KU) venuje veľmi štedro jeden deň aj poézii. V utorok 7. novembra 2017 od 10.00 hod. vás pozývame na dve literárne podujatia: česko-slovenský básnický recitál a stretnutie účastníkov literárnej súťaže.

Foto: KU RužomberokV Univerzitnej knižnici KU sa stretnú začínajúci tvorcovia poézie aj skúsení básnici, aby naznačili vlastné autorské postupy a inšpirácie pri vzniku básní a ukázali, že aj v poézii sa skrýva kúsok vedy a techniky.

V prvej časti stretnutia s názvom Poetry Quartet vystúpia dvaja českí a dvaja slovenskí básnici: Vít Slíva, Petr Hruška, Ján Gavura, Juraj Kuniak. Autorský recitál bude uvádzať literárna vedkyňa Jana Juhásová z Filozofickej fakulty KU.

Druhá časť stretnutia bude venovaná slávnostnému vyhláseniu výsledkov 4. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže „Slávme to spoločne 2017“, ktorej vyhlasovateľmi sú Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity a Klub Tomáša Munka v Ružomberku. Súťaž koordinuje Silvia Kaščáková z Pedagogickej fakulty KU. Po vyhlásení víťazov a udelení knižných odmien majú súťažiaci možnosť zúčastniť sa na hodnotiacom seminári, ktorý svojimi odbornými radami obohatia členovia odbornej poroty.

Všetkých srdečne pozývame do univerzitnej knižnice na modré podlažie.

PROGRAM
10.00 hod. Poetry Quartet
11.30 hod. Slávnostné vyhodnotenie súťaže a hodnotiaci seminár

Porota
Ján Gavura (básnik, prekladateľ, literárny vedec, vydavateľ)
Vít Slíva (básnik, držiteľ ocenenia Magnesia Litera, ČR)
Jana Juhásová (literárna vedkyňa)
Juraj Kuniak (básnik, prekladateľ, vydavateľ)
Silvia Kaščáková (poetka)
Podujatie sa uskutoční s podporou Grantovej agentúry PF KU.

Téma TASR