Ako prežiť Vianoce, ktoré neničia krajinu?

Školský servis, 16. decembra 2018 8:38

Vianočné stromčeky vs. slovenské lesy.

Bratislava 16. decembra (SkolskyServis.sk) - Väčšina vianočných stromčekov, ktoré sa na Slovensku predávajú pochádzajú z Dánska. Prečo? Je dovážanie stromčekov pre nás výhodnejšie? Je vôbec zdobenie živého stromčeka ekologické alebo je lepšie investovať len raz do umelej „jedličky“?
Stromček z plastových fliaš Foto: Oliver Ondráš/TASR
Jednou z odpovedí na tieto otázky môže byť aj využívanie opustenej, prípadne degradovanej poľnohospodárskej pôdy, alebo vytváranie tzv. agrolesníckych systémov, keď sa na jednej ploche kombinuje poľnohospodárska produkcia s pestovaním drevín. Využívanie poľnohospodárskej pôdy okrem poľnohospodárskej produkcie aj na pestovanie drevín, pričom jednou z možností sú vianočné stromčeky, je v súčasnosti v Európe stále rozšírenejšie. Práve takéto kombinované systémy odborníci považujú aj za významné opatrenie proti dopadom klimatických zmien.

Decembrová vedecká cukráreň bude mať názov Vianočné stromčeky vs. slovenské lesy. Ako prežiť Vianoce, ktoré neničia krajinu?

Prednášateľ: Ing. Jaroslav Jankovič, CSc, Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen

Kedy: v utorok 18. 12. 2018 o 9.00 hod. v budove CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A na Patrónke v BratislaveIng. Jaroslav Jankovič, CSc. je absolventom Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene. V lesníckom výskume pracuje od roku 1986. Pôvodne sa profesijne zaoberal prirodzenou a kombinovanou obnovou lesa, rekonštrukciou lesných porastov a hodnotením biodiverzity lesných ekosystémov. V poslednom období sa venuje najmä problematike agrolesníckych systémov. Má bohaté skúsenosti s manažovaním domácich vedecko-výskumných projektov, medzi inými gestoroval Projekt revitalizácie lesných ekosystémov na území Vysokých Tatier, ktoré bolo postihnuté veternou kalamitou. Je autorom alebo spoluautorom viac ako 100 vedeckých a odborných prác.

Téma TASR