44. ročník Pochodu vďaky SNP Cigeľ – Handlová sa blíži

Ivan Kadlečík, 4. januára 2019 15:01

Trasy vedú krásnymi lesmi pohoria Vtáčnik, aj na Biely kameň.

Pochod vďaky Foto: Ivan Kadlečík


Cigeľ 4. januára (SkolskyServis.sk) - Tradícia Pochodu vďaky SNP sa začala v roku 1976, kedy sa niekoľko
nadšencov rozhodlo organizovať bežkársko – turistickú zimnú akciu na počesť neslávneho 13. januára 1945, kedy bola obec Cigeľ prepadnutá nemeckými trestnými jednotkami za pomoc partizánom a za ukrývanie osôb, nepriateľských vtedajšiemu režimu.

V sobotu 19. januára 2018 sa bude už 44. krát konať toto významné turisticko – spoločenské podujatie, na ktoré vlani prišlo rekordných 2194 účastníkov, najmä z okresu Prievidza, ale i z celého Slovenska a zahraničia. 44. ročník Pochodu vďaky SNP sa plánuje na štyroch peších a dvoch lyžiarskych trasách s rôznou náročnosťou a s cieľom buď v Cigli alebo v Handlovej. Trasy vedú krásnymi lesmi pohoria Vtáčnik, aj na Biely kameň. Štart je priebežný od Pamätníka padlých v Cigli o 9:30, štartovné je 3 eurá (deti od troch do 15 rokov 1 euro), zabezpečená je doprava z Handlovej a z Prievidze do Cigľa a späť, tiež zdravotnícka služba. Účastníkom sa hradí poistenie, v cieli dostanú odznak, účastnícky list a občerstvenie.

Pochod vďaky Foto: Ivan Kadlečík


Prezentovať sa môžete v Cigli v Kultúrnom dome od 7:00 do 9:30, v Handlovej v Dome kultúry od 7:00 do 8:15 alebo v Handlovej v Pizzerii Papučka od 9:30 pre trasu P3.

Budeme radi, keď si z nášho podujatia odnesiete bohaté zážitky a zároveň urobíte niečo pre svoje zdravie. Veríme, že sa stretneme na 44. ročníku Pochodu vďaky SNP Cigeľ - Handlová, ktorý sa uskutoční 19. januára 2019.

Pochod vďaky Foto: Ivan Kadlečík44. ročník Pochodu vďaky SNP - 19. januára 2019 (sobota)
Miesto Obec Cigeľ a Mesto Handlová


Účasť Priaznivci prírody a turistiky všetkých vekových kategórií. Mladšie deti v sprievode dospelých.
V záujme bezpečnosti neodporúčame účasť detí mladších ako 3 roky.
Prihlásiť sa možno priamo na prezentácií v Cigli a v Handlovej.

Účastnícky poplatok Dospelí : 3 - € , deti do 15 rokov: 1, - €
V poplatku je zahrnuté občerstvenie, odznak, účastnícky list, poistenie, doprava mimoriadnym
spojom a technické zabezpečenie.
Ubytovanie Nezabezpečujeme.

Doprava - Železničná stanica nástupište č. 14 z Prievidze do Cigľa v čase 7.00 – 8.30 hod.
Handlová – Dom kultúry – Cigeľ odchod: 7.30 hod
Po ukončení akcie : z Cigľa – do Prievidze od 13.00 - 16.00 hod.
Prezentácia - Kultúrny dom Cigeľ – 7.00 – 9.30 hod.
Dom kultúry Handlová 7.00 hod. - 8.15 hod.
Handlová – Pizzeria Papučka od 9.30 hod. pre trasu P3

Slávnostné otvorenie Cigeľ - Pamätník padlých o 9.30 hod.

Štart pre všetky trasy priebežný

Lyžiarske trasy
L1 Cigeľ - Biely kameň – Cigeľ. Farba modrá.
Dĺžka 20 km, prevýšenie 660 m, náročnosť: ťažká .
L2 Cigeľ – Murovaná chata – Cigeľ. Farba modrá, nad vlekom zelená.
Dĺžka 16 km, prevýšenie 380 m, náročnosť: stredne ťažká.

Pešie trasy
P 1 Cigeľ – Biely kameň - Cigeľ.
Dĺžka 10 km, prevýšenie 660 m, náročnosť: stredne ťažká.
P 2 Cigeľ – Tri studničky – Handlová – Pizzeria Papučka.
Dĺžka 15 km, prevýšenie 420 m, náročnosť: stredne ťažká.
P 3 Handlová Pizzeria Papučka – Tri studničky - Pizzeria Papučka.
Dĺžka 6km, prevýšenie 150 m, náročnosť: pre mládež a rodičov s deťmi.
P 4 Cigeľ – Jančekova skala – Cigeľ.
Dĺžka 6 km, prevýšenie 420 m, náročnosť: pre mládež a rodičov s deťmi

POCHODU SA KAŽDÝ ZÚČASTŇUJE NA VLASTNÚ ZODPOVEDNOSŤ!

Účastníci sú povinní dodržiavať pokyny usporiadateľov.

Po absolvovaní pochodu je nutné, aby každý účastník v cieli odovzdal štartovné číslo, kde dostane občerstvenie a účastnícky odznak. Na trasách je zabezpečená zdravotnícka služba a občerstvenie. Prineste si so sebou preukaz zdravotného poistenia.

Prevádzkovateľ – Obec Cigeľ, so sídlom Cigeľ 192, 971 01, IČO:00318027 si Vás dovoľuje informovať, že v čase konania podujatia dôjde k zaznamenávaniu jeho priebehu audiovizuálnou technikou, ktoré bude uskutočňovať prevádzkovateľ. Vaše osobné údaje vo forme obrazových snímok a obrazovo-zvukových záznamov prevádzkovateľ spracúva za účelom propagácie podujatia a zdeklarovania jeho priebehu. Obrazové snímky a obrazovo-zvukové záznamy z podujatia budú zverejnené na webovom sídle obce Cigeľ, Handlová,
facebookovej stránke, vo vydanom spravodaji a budú uchovávané po dobu 3 rokov.

Za org. výbor (predsedom je Štefan Mjartan, starosta obce Cigeľ) Ivan Kadlečík

Téma TASR