Ťaháky: Skloňovanie slova átrium

Školský servis, 19. novembra 2013 8:00

Bratislava 19. novembra (SkolskyServis.sk) - Slovo átrium patrí medzi podstatné mená stredného rodu latinského pôvodu zakončené na -um, ktoré sa skloňujú podľa vzoru mesto. Pri skloňovaní koncové -um vypadáva, napr. fórum – na fóre, gymnázium – na gymnáziu, centrum – v centre, tak aj átrium – v átriu. Takéto skloňovanie sa uplatňuje pri slove átrium vo význame "ústredná časť rímskeho domu, resp. vnútorný nekrytý dvor". Ak sa však slovom átrium pomenuje napríklad nákupné stredisko, toto slovo sa stáva vlastným menom a píše sa s veľkým začiatočným písmenom. Zároveň sa mení jeho skloňovanie tak, že jednotlivé pádové prípony sa pridávajú k základu slova: (do) Átriumu, Átriumu, (pri) Átriume, (s) Átriumom. Takto sa skloňuje aj názov Centrum pomenúvajúci nákupné stredisko.

Téma TASR