Školský servis Obchodná akadémia Levice

 Víťazi Národnej súťaže eTwinning 2018 boli ocenení Víťazi Národnej súťaže eTwinning 2018 boli ocenení

Každoročne projekty eTwinning z dielne slovenských učiteľov a žiakov sú hodnotené v mesiaci jún v Národnej súťaži eTwinning.

Na OA Levice chú lepší svet... Na OA Levice chú lepší svet...

Študenti Obchodnej akadémie v Leviciach pracujú už takmer rok na eTwinningovom projekte „The World we W@nt“ spoločne so svojimi rovesníkmi z Talianska, Rumunska a Grécka.

 Prestížne ocenenie ŠKOLA ETWINNING pre dve desiatky slovenských škôl Prestížne ocenenie ŠKOLA ETWINNING pre dve desiatky slovenských škôl

Dve desiatky slovenských škôl získali prestížne ocenenie Škola eTwinning pre roky 2018-2019 za svoju aktívnu participáciu v programe eTwinning.

Jarné novinky z dielne eTwinning Jarné novinky z dielne eTwinning

Jarné novinky pre učiteľov a žiakov zapojených do projektu eTwinning osviežia vzdelávací proces.

Kultúrne dedičstvo – centrum záujmu programu eTwinning v roku 2018 Kultúrne dedičstvo – centrum záujmu programu eTwinning v roku 2018

Téma kultúrneho dedičstva ponúka učiteľom zapojeným do eTwinningu úžasnú príležitosť vytvárať jedinečné vzdelávacie skúsenosti s cieľom podporiť a posilniť európsku spoluprácu.

Plodné stretnutie eTwinningových partnerov Plodné stretnutie eTwinningových partnerov

Iniciatíva Move2Learn, Learn2Move umožnila študentom z Rumunska vycestovať na Slovensko s cieľom zvýšiť európske vedomie a identitu a spoločne s partnermi eTwinning zo Slovenska sa učiť.

eTwinning bilancuje eTwinning bilancuje

Koniec roka vždy patrí bilancii práce tých, ktorí usilovne pracovali po celý rok. Inak tomu nie je ani v programe eTwinning, ktorý sa stal integrálnou súčasťou vyučovania v európskych školách.

Obchodná akadémia v Leviciach zaujala na Burze informácií Obchodná akadémia v Leviciach zaujala na Burze informácií

Študenti tretieho ročníka Obchodnej akadémie v Leviciach reprezentovali svoju alma mater zodpovedne a hrdo na Burze informácií.

Návšteva ambasádorov EPAS v Európskom parlamente v Štrasburgu Návšteva ambasádorov EPAS v Európskom parlamente v Štrasburgu

Návšteva EP a RE bola odmenou pre takmer štyri desiatky ambasádorov EPAS za ich aktivity v 1. ročníku programu "Ambasádorké školy EP" a prispela k lepšiemu pochopeniu ako tieto inštitúcie fungujú.

Workshop so zaujímavým hosťom o holokauste Workshop so zaujímavým hosťom o holokauste

Workshop podnietil študentov zamyslieť sa nad tým, čo v minulosti znamenal holokaust pre ľudstvo a podporil ich postoje k skutočnosti byť obozretnými, aby sa podobné zverstvá už nikdy neopakovali...

Plodné stretnutie projektových partnerov Plodné stretnutie projektových partnerov

Prvý septembrový týždeň sa uskutočnilo už v poradí druhé Nadnárodné stretnutie učiteľov zapojených do projektu VET4SCAPE v rámci ERASMUS+.

Projekt študentov OA Levice bol ocenený Národným certifikátom kvality Projekt študentov OA Levice bol ocenený Národným certifikátom kvality

Všetky projektové aktivity a spolupráca študentov vedú študentov k rozvoju odborného vzdelávania za pomoci CLIL metódy a formovaniu tolerancie voči multikultúrnej spoločnosti.

Erasmovské stretnutie študentov OA Levice prináša svoje plody Erasmovské stretnutie študentov OA Levice prináša svoje plody

Projektové stretnutie slovenských študentov z OA Levice s priateľmi zo šiestich európskych škôl - skutočne plodné a hodnotné, spoločne sa naučili ako efektívne spolupracovať v medzinárodnom tíme.

Študenti OA Levice sa zúčastnili projektového stretnutia v Bulharsku Študenti OA Levice sa zúčastnili projektového stretnutia v Bulharsku

Projektové vzdelávacie stretnutie Erasmus+ "VET4SCAPE" v Bulharsku úspešné.

Dva slovenské projekty víťazné v Európskych cenách eTwinning 2018 Dva slovenské projekty víťazné v Európskych cenách eTwinning 2018

eTwinning na začiatku marca bilancoval svoju celoročnú prácu prostredníctvom Európskej súťaže o najlepší eTwinning projekt, a dve slovenské školy sa tešia z európskeho víťazstva.

Študenti OA Levice hovorili o holokauste Študenti OA Levice hovorili o holokauste

Deň pamiatky obetiam holokaustu si pripomenuli slávnostným podujatím pre svojich spolužiakov, zmyslom ktorého bolo sprítomniť historickú udalosť, upriamiť pozornosť na jej príčiny a dôsledky.

European Schoolnet jubiluje European Schoolnet jubiluje

European Schoolnet oslavuje 20 rokov svojej aktívnej práce a svojimi aktivitami sa podieľa na kvalitatívnej transformácii európskeho vzdelávania a školstva.

Chcete sa stať Školou eTwinning? Chcete sa stať Školou eTwinning?

Aktívne školy participujúce v projekte eTwinning majú možnosť požiadať o udelenie certifikátu Škola eTwinning.

Nadnárodné stretnutie projektu Erasmus+ „VET4SCAPE“ v Ľubľane úspešné Nadnárodné stretnutie projektu Erasmus+ „VET4SCAPE“ v Ľubľane úspešné

Nadnárodné pracovné stretnutie Erasmus+ VET4SCAPE - úspešné. Projekt má ambíciu zlepšiť úroveň odbornej ekonomickej a jazykovej výučby a zaviesť inovatívne postupy a nové formy spolupráce s partnermi.

Obchodná akadémia v Leviciach oslavuje polstoročnicu Obchodná akadémia v Leviciach oslavuje polstoročnicu

Obchodná akadémia v Leviciach oslavuje 50 rokov svojej existencie, je v plnom rozkvete kvalitného vzdelávania a výchovy svojich žiakov.

Téma TASR