Školský servis Obchodná akadémia Levice

Tímy stredoškolákov predstavili svoje projekty pre Agendu 2030 v OSN Tímy stredoškolákov predstavili svoje projekty pre Agendu 2030 v OSN

Z celkového počtu 13 prihlásených tímov bolo vybraných osem.

Nový ročník prestížneho ocenenia „Škola eTwinning“ Nový ročník prestížneho ocenenia „Škola eTwinning“

Žiadosti o udelenie certifikátu Škola eTwinning je možné posielať do februára 2019.

Nový rok s novinkami eTwinning Nový rok s novinkami eTwinning

eTwinning, komunita škôl v Európe a vitálny projekt, ktorý učí žiakov, ako spolupracovať a učiť sa spoločne s európskymi partnermi prostredníctvom moderných technológií, má čo ponúknuť i v roku 2019.

Európske ceny eTwinning 2019 Európske ceny eTwinning 2019

Cieľom súťaže je "Európske ceny eTwinning 2019 " oceniť a spropagovať široké možnosti využitia informačných a komunikačných technológií na štúdium, vzdelávanie, projektovú komunikáciu aj zábavu.

Okrúhly stôl o Referenčnom rámci kompetencií pre demokratickú kultúru Okrúhly stôl o Referenčnom rámci kompetencií pre demokratickú kultúru

Hlavným cieľom stretnutia bola identifikácia možností implementácie tohto rámca v školskom prostredí a príklady dobrej praxe zástupcov zúčastnených škôl.

eTwinning týždne opäť lákajú učiteľov a žiakov eTwinning týždne opäť lákajú učiteľov a žiakov

Jesenná kampaň týždňov eTwinning prebieha od 1. do 25. októbra a zameriava sa na tému kultúrneho dedičstva a aktivizáciu učiteľov a žaikov pracujúcich v programe eTwinning.

Slávnostné udelenie titulov Ambasádorská škola Európskeho parlamentu Slávnostné udelenie titulov Ambasádorská škola Európskeho parlamentu

Zoznam ocenených škôl, ktoré získali titul Ambasádorská škola EP.

 Víťazi Národnej súťaže eTwinning 2018 boli ocenení Víťazi Národnej súťaže eTwinning 2018 boli ocenení

Každoročne projekty eTwinning z dielne slovenských učiteľov a žiakov sú hodnotené v mesiaci jún v Národnej súťaži eTwinning.

Na OA Levice chú lepší svet... Na OA Levice chú lepší svet...

Študenti Obchodnej akadémie v Leviciach pracujú už takmer rok na eTwinningovom projekte „The World we W@nt“ spoločne so svojimi rovesníkmi z Talianska, Rumunska a Grécka.

 Prestížne ocenenie ŠKOLA ETWINNING pre dve desiatky slovenských škôl Prestížne ocenenie ŠKOLA ETWINNING pre dve desiatky slovenských škôl

Dve desiatky slovenských škôl získali prestížne ocenenie Škola eTwinning pre roky 2018-2019 za svoju aktívnu participáciu v programe eTwinning.

Študenti OA Levice boli na pracovnej stáži v anglických firmách Študenti OA Levice boli na pracovnej stáži v anglických firmách

Erasmus+ má pre Obchodnú akadémiu v Leviciach veľký význam.

Platforma ambasádorov a ambasádoriek EDK sa teší záujmu mladých Platforma ambasádorov a ambasádoriek EDK sa teší záujmu mladých

Cieľom projektu je prispieť k zachovaniu a rozvoju demokracie, právneho štátu, demokratickej kultúry a európskeho smerovania SR prostredníctvom budovania a posilnenia siete študentov a učiteľov SŠ .

Podnikatelia z OA Levice sú so svojou firmou DIFFERENT JA úspešní Podnikatelia z OA Levice sú so svojou firmou DIFFERENT JA úspešní

Málo skúseností v oblasti podnikania kompenzujú pracovitosťou, cieľavedomosťou, vytrvalosťou.

Študenti OA Levice obchodovali na medzinárodnom veľtrhu „VET4SCAPE“ Študenti OA Levice obchodovali na medzinárodnom veľtrhu „VET4SCAPE“

Finálne projektové stretnutie študentov z OA Levice s partnermi z projektu ERASMUS+ „VET4SCAPE“ zavŕšilo vzájomnú spoluprácu a študenti úspešne obchodovali na medzinárodnom veľtrhu JA firiem.

V simulovaných študentských voľbách bola účasť žiakov OA Levice vysoká V simulovaných študentských voľbách bola účasť žiakov OA Levice vysoká

Vyskúšať si ako voľby prebiehajú privedie mladých ľudí k hlbšiemu pochopeniu ako funguje demokratická spoločnosť i k vyššej volebnej účasti.

Úspešný seminár „eTwinning na odborných školách“ Úspešný seminár „eTwinning na odborných školách“

Semináre eTwinning sú veľmi užitočné, inšpiratívne a motivujúce a slúžia učiteľom do budúcnosti ako odrazový mostík pre spoluprácu v eTwinningových projektových aktivitách medzi školami v Európe“.

Novinky z dielne eTwinning v novom školskom roku Novinky z dielne eTwinning v novom školskom roku

eTwinning - európsky projekt, práca v ktorom spolu so žiakmi sa mnohonásobne vráti v podobe nových vedomostí žiakov a skvelej komunikácii učiteľov a žiakov so svojimi európskymi partnermi.

Plodné stretnutie projektových partnerov Plodné stretnutie projektových partnerov

Prvý septembrový týždeň sa uskutočnilo už v poradí druhé Nadnárodné stretnutie učiteľov zapojených do projektu VET4SCAPE v rámci ERASMUS+.

Projekt študentov OA Levice bol ocenený Národným certifikátom kvality Projekt študentov OA Levice bol ocenený Národným certifikátom kvality

Všetky projektové aktivity a spolupráca študentov vedú študentov k rozvoju odborného vzdelávania za pomoci CLIL metódy a formovaniu tolerancie voči multikultúrnej spoločnosti.

Erasmovské stretnutie študentov OA Levice prináša svoje plody Erasmovské stretnutie študentov OA Levice prináša svoje plody

Projektové stretnutie slovenských študentov z OA Levice s priateľmi zo šiestich európskych škôl - skutočne plodné a hodnotné, spoločne sa naučili ako efektívne spolupracovať v medzinárodnom tíme.

Téma TASR