Školský servis Obchodná akadémia Levice

V simulovaných študentských voľbách bola účasť žiakov OA Levice vysoká V simulovaných študentských voľbách bola účasť žiakov OA Levice vysoká

Vyskúšať si ako voľby prebiehajú privedie mladých ľudí k hlbšiemu pochopeniu ako funguje demokratická spoločnosť i k vyššej volebnej účasti.

Úspešný seminár „eTwinning na odborných školách“ Úspešný seminár „eTwinning na odborných školách“

Semináre eTwinning sú veľmi užitočné, inšpiratívne a motivujúce a slúžia učiteľom do budúcnosti ako odrazový mostík pre spoluprácu v eTwinningových projektových aktivitách medzi školami v Európe“.

Novinky z dielne eTwinning v novom školskom roku Novinky z dielne eTwinning v novom školskom roku

eTwinning - európsky projekt, práca v ktorom spolu so žiakmi sa mnohonásobne vráti v podobe nových vedomostí žiakov a skvelej komunikácii učiteľov a žiakov so svojimi európskymi partnermi.

Plodné stretnutie projektových partnerov Plodné stretnutie projektových partnerov

Prvý septembrový týždeň sa uskutočnilo už v poradí druhé Nadnárodné stretnutie učiteľov zapojených do projektu VET4SCAPE v rámci ERASMUS+.

Projekt študentov OA Levice bol ocenený Národným certifikátom kvality Projekt študentov OA Levice bol ocenený Národným certifikátom kvality

Všetky projektové aktivity a spolupráca študentov vedú študentov k rozvoju odborného vzdelávania za pomoci CLIL metódy a formovaniu tolerancie voči multikultúrnej spoločnosti.

Erasmovské stretnutie študentov OA Levice prináša svoje plody Erasmovské stretnutie študentov OA Levice prináša svoje plody

Projektové stretnutie slovenských študentov z OA Levice s priateľmi zo šiestich európskych škôl - skutočne plodné a hodnotné, spoločne sa naučili ako efektívne spolupracovať v medzinárodnom tíme.

Študenti OA Levice sa zúčastnili projektového stretnutia v Bulharsku Študenti OA Levice sa zúčastnili projektového stretnutia v Bulharsku

Projektové vzdelávacie stretnutie Erasmus+ "VET4SCAPE" v Bulharsku úspešné.

Dva slovenské projekty víťazné v Európskych cenách eTwinning 2018 Dva slovenské projekty víťazné v Európskych cenách eTwinning 2018

eTwinning na začiatku marca bilancoval svoju celoročnú prácu prostredníctvom Európskej súťaže o najlepší eTwinning projekt, a dve slovenské školy sa tešia z európskeho víťazstva.

Študenti OA Levice hovorili o holokauste Študenti OA Levice hovorili o holokauste

Deň pamiatky obetiam holokaustu si pripomenuli slávnostným podujatím pre svojich spolužiakov, zmyslom ktorého bolo sprítomniť historickú udalosť, upriamiť pozornosť na jej príčiny a dôsledky.

European Schoolnet jubiluje European Schoolnet jubiluje

European Schoolnet oslavuje 20 rokov svojej aktívnej práce a svojimi aktivitami sa podieľa na kvalitatívnej transformácii európskeho vzdelávania a školstva.

Európske ceny eTwinning 2019 Európske ceny eTwinning 2019

Cieľom súťaže je "Európske ceny eTwinning 2019 " oceniť a spropagovať široké možnosti využitia informačných a komunikačných technológií na štúdium, vzdelávanie, projektovú komunikáciu aj zábavu.

Okrúhly stôl o Referenčnom rámci kompetencií pre demokratickú kultúru Okrúhly stôl o Referenčnom rámci kompetencií pre demokratickú kultúru

Hlavným cieľom stretnutia bola identifikácia možností implementácie tohto rámca v školskom prostredí a príklady dobrej praxe zástupcov zúčastnených škôl.

eTwinning týždne opäť lákajú učiteľov a žiakov eTwinning týždne opäť lákajú učiteľov a žiakov

Jesenná kampaň týždňov eTwinning prebieha od 1. do 25. októbra a zameriava sa na tému kultúrneho dedičstva a aktivizáciu učiteľov a žaikov pracujúcich v programe eTwinning.

Slávnostné udelenie titulov Ambasádorská škola Európskeho parlamentu Slávnostné udelenie titulov Ambasádorská škola Európskeho parlamentu

Zoznam ocenených škôl, ktoré získali titul Ambasádorská škola EP.

 Víťazi Národnej súťaže eTwinning 2018 boli ocenení Víťazi Národnej súťaže eTwinning 2018 boli ocenení

Každoročne projekty eTwinning z dielne slovenských učiteľov a žiakov sú hodnotené v mesiaci jún v Národnej súťaži eTwinning.

Na OA Levice chú lepší svet... Na OA Levice chú lepší svet...

Študenti Obchodnej akadémie v Leviciach pracujú už takmer rok na eTwinningovom projekte „The World we W@nt“ spoločne so svojimi rovesníkmi z Talianska, Rumunska a Grécka.

 Prestížne ocenenie ŠKOLA ETWINNING pre dve desiatky slovenských škôl Prestížne ocenenie ŠKOLA ETWINNING pre dve desiatky slovenských škôl

Dve desiatky slovenských škôl získali prestížne ocenenie Škola eTwinning pre roky 2018-2019 za svoju aktívnu participáciu v programe eTwinning.

Jarné novinky z dielne eTwinning Jarné novinky z dielne eTwinning

Jarné novinky pre učiteľov a žiakov zapojených do projektu eTwinning osviežia vzdelávací proces.

Kultúrne dedičstvo – centrum záujmu programu eTwinning v roku 2018 Kultúrne dedičstvo – centrum záujmu programu eTwinning v roku 2018

Téma kultúrneho dedičstva ponúka učiteľom zapojeným do eTwinningu úžasnú príležitosť vytvárať jedinečné vzdelávacie skúsenosti s cieľom podporiť a posilniť európsku spoluprácu.

Plodné stretnutie eTwinningových partnerov Plodné stretnutie eTwinningových partnerov

Iniciatíva Move2Learn, Learn2Move umožnila študentom z Rumunska vycestovať na Slovensko s cieľom zvýšiť európske vedomie a identitu a spoločne s partnermi eTwinning zo Slovenska sa učiť.

Téma TASR