ZUŠ T. Sládkoviča v Šuranoch jubiluje

Branislav Jakab, 10. októbra 2018 9:02

Pri tejto príležitosti sa 3. októbra v Spoločenskom dome konali oslavy.

Primátor mesta Šurany Marek Oremus a riaditeľka školy Helena Farkasová Foto: Branislav Jakab


Šurany 10. októbra (SkolskyServis.sk) - Základná umelecká škola T. Sládkoviča v Šuranoch oslavuje tento rok 60. výročie svojho založenia. Pri tejto príležitosti sa 3. septembra v Spoločenskom dome konali oslavy. Viac informácií o škole pre Školský servis TASR poskytla riaditeľka školy Helena Farkasová.

Mohli by ste nám predstaviť školu?

Základná umelecká škola Tibora Sládkoviča poskytuje umelecké vzdelanie na základnom stupni vzdelávania pre žiakov so zvýšeným záujmom a predpokladmi o umeleckú tvorbu. Vzdelanie sa realizuje v troch umeleckých odboroch: hudobnom, tanečnom, výtvarnom podľa ŠkVP s názvom Umenie je nesmrteľné. V decembri 2008 dostala škola čestný názov ZUŠ Tibora Sládkoviča, jej zakladateľa, hudobného skladateľa a pedagóga.
Riaditeľkou školy je od r. 2006 Helena Farkasová. Škola zamestnáva 16 učiteľov a 2 nepedagogické zamestnankyne. Súčasťou školy je dychový orchester ROSIČKA, ktorý funguje pod vedením Jozefa Kozára. V súčasnosti ju navštevuje 358 žiakov.
Škola dosahuje výborné výsledky na súťažiach a prezentáciách rôzneho zamerania. Absolventi sú prijímaní každým rokom na konzervatóriá a školy umeleckého a umelecko-pedagogického zamerania. Pedagógovia svojou prezentáciou na verejnosti prispievajú k šíreniu dobrého mena školy. Snahou pedagógov je spoločným úsilím vytvárať široké umelecké hodnoty pre spokojnosť a odbornú vedomosť žiakov, a tak naplniť ich radosť z hudobného umenia. Medzi našimi absolventmi máme profesionálnych umelcov v hudobnom, ale aj výtvarnom umení.

Kultúrny program Foto: Branislav Jakab


Škola tento rok jubiluje. Kto prijal pozvanie na slávnosť?

Škola oslavuje v tomto roku 60.výročie svojho založenia. Pozvanie na slávnosť prijal primátor mesta Šurany M. Oremus, prednostka Mestského úradu E. Augustínová, zástupca primátora F. Tamašovič, poslanci Mesta Šurany, poslanec NSK L. Marenčák, inšpektorka SŠI K. Vrbová, riaditelia šurianskych škôl, stredísk a zariadení, rodičovská rada pri ZUŠ, členovia RŠ pri ZUŠ a naši priaznivci. Hostia obdržali darčeky : Bulletin, vydaný pri príležitosti 60.výročia založenia školy, diár s prácami žiakov výtvarného odboru a magnetku s logom školy a 60-tkou.

V programe účinkovali naši bývalí absolventi:
Barbora Dvorská, študentka VŠMU, odbor-spev; Richard Ferus, študent VŠMU, dychové nástroje - predmet hra na pozaune;
Marek Bednárik, študent Konzervatória v Bratislave, odbor – spev;
Dárius Koči, divadlo Nová scéna, herec, spevák. Toho času účinkuje v televíznom programe Tvoja tvár znie povedome;
Ludo Kuruc, skladateľ, spevák, učiteľ. Pri príležitosti jubilea školy napísal trojčasťovú suitu pre husle a klavír Tres memorias / Romanca, Cor at cor, Burlesca/, venovanú našej škole, ktorá zaznela na slávnosti v podaní učiteliek ZUŠ T. Sládkoviča.

Detský dychový orchester Rosička Foto: Branislav Jakab


Dárius Koči Foto: Branislav Jakab

Téma TASR