Zriaďovateľom Strednej odbornej školy v Trebišove bude spoločnosť DSA

TASR, 15. júna 2015 16:09

Zmena sa od 1. septembra týka aj školského internátu a jedálne, ktoré sú súčasťou trebišovskej SOŠ na Komenského ulici.

Ilustračné foto Foto: TASR
Košice 15. júna (TASR) – Stredná odborná škola (SOŠ) v Trebišove od nového školského roka zmení svojho zriaďovateľa, namiesto Košického samosprávneho kraja (KSK) sa ním stane spoločnosť Deutsch-Slowakische Akademien (DSA), a.s., so sídlom v Brezne. Schválilo to dnes Zastupiteľstvo KSK. Zmena sa od 1. septembra týka aj školského internátu a jedálne, ktoré sú súčasťou trebišovskej SOŠ na Komenského ulici.

Pracovisko školy vo Viničkách by malo prejsť od 1. augusta pod správu inej strednej odbornej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK so zameraním na poľnohospodárstvo alebo obchod a služby.

Kľúčovým akcionárom DSA je združenie Europäische Bildungswerk für Beruf und Gesellschaft (Európske vzdelávacie centrum pre povolanie a spoločnosť), ktoré od roku 1990 pôsobí v oblasti prípravy pre povolanie a ďalšie vzdelávanie. V súčasnosti má v Nemecku 34 odborných centier a stredných odborných škôl. Cieľom DSA je dostatočne pripraviť absolventov tak, aby mal teoretické a praktické zručnosti, ktoré bude v budúcnosti naplno využívať. Ide najmä o odborný výcvik a prax. Do konca júna chce DSA na základe analýz pripraviť a požiadať o akreditáciu nových učebných, resp. študijných odborov, ktoré spĺňajú nemecké štandardy a zároveň budú plne zaradené do duálneho systému vzdelávania SR. DSA sa zaviazala do 15 rokov investovať do budovy, údržby a technického vybavenia školy minimálne 500.000 eur.

"Je to renomovaná organizácia, podľa tých informácií, ktoré sme získali, a pôsobí vo viacerých krajinách Európy. Ideme predovšetkým cestou skvalitnenia duálneho vzdelávania. Vlastne sa vraciame k niečomu, čo tu pred 25-30 rokmi bolo veľmi dobre rozbehnuté," uviedol v tejto súvislosti predseda KSK Zdenko Trebuľa. Podľa neho treba osobitne v regiónoch s vysokou nezamestnanosťou posilniť odborné vzdelávanie.

V súčasnosti SOŠ pripravuje žiakov v piatich študijných odboroch, a to učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, sociálno-výchovný pracovník, sociálna a výchovná pomoc, kozmetička a vizážistka, biotechnológia a farmakológia, a hotelová akadémia na pracovisku Viničky. V školskom roku 2007/2008 mala škola 440 žiakov, v aktuálnom roku ich má už len 338.

DSA deklarovala záujem pokračovať vo vzdelávaní v súčasných odboroch so snahou o ich oživenie prepojením na nových partnerov zo zamestnávateľskej sféry. Ako benefity pre študentov uviedla možnosť zahraničných stáží, zahraničnej platenej praxe, jazykovej prípravy, podnikového štipendia, zľavnených bonusových kariet od partnerov školy, či vybudovanie centra voľného času.

Zmenu zriaďovateľskej pôsobnosti krajskí poslanci odobrili. "Ja som presvedčený, že je to správny krok," konštatoval poslanec a starosta obce Kechnec s priemyselným parkom Jozef Konkoly. Zdôraznil pritom potrebu prípravy kvalifikovaných kádrov s prepojením na prax.

Téma TASR