Známe a neznáme tajomstvá hmyzieho sveta v minigalérii Kina Mier

PaedDr.Helena Rusnáková, 14. mája 2018 11:42

Návštevníci minigalérie novozámockého kina Mier si majú možnosť v čase od 7. do 30.mája 2018 prezrieť výstavu detských výtvarných prác Známe a neznáme tajomstvá hmyzieho sveta.

Výstava približuje práce detí z Medzinárodnej súťaže detí a mládeže Zelený svet 2017. Foto: Helena Rusnáková


Nové Zámky 14. mája (SkolskyServis.sk) - Výstava približuje práce detí z Medzinárodnej súťaže detí a mládeže Zelený svet 2017.

Vyhlasovateľom súťaže bolo Ministerstvo životného prostredia SR Podujatie každoročne zastrešuje Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP). Cieľom podujatia je vštepovať deťom vzťah k prírode a životnému prostrediu formou budovania návykov a zručností v umeleckom prejave.

V roku 2017 bolo do súťaže zaslaných dovedna 4765 výtvarných prác detí a mládeže vo veku 5 – 19 rokov. Bolo udelených 25 cien, vrátane hlavnej ceny.

Počet účastníkov Medzinárodnej súťaže detí a mládeže Zelený svet 2017 nám ukazuje, že deti a mladí ľudia majú kladný vzťah k prírode a dodávajú nádej, že naša spoločnosť v nich má aktívnych ochrancov prírody a životného prostredia.

V rámci Dňa rodiny, dňa 12. mája 2018 sa v priestoroch minigalérie budú konať aktivity pre deti a mládež – hry zamerané na spoznávanie hmyzu.

Ponúkame pár fotografií z výstavy:

PaedDr.Helena Rusnáková (OA Šurany)

Stredoškolská učiteľka predmetov nemecký jazyk a dejepis.

Téma TASR