Žiaci SZŠ-EK Nové Zámky navštívili Londýn

Ing. Mariana Ferusová, 4. júna 2018 8:00

Naša škola sa zapojila do programu Erasmus + . V rámci projektu sa 15 žiakov tretieho a štvrtého ročníka v odbore zdravotnícky asistent zúčastnilo v apríli dvojtýždňovej odbornej stáže v Londýne.

Nové Zámky 4. júna (SkolskyServis.sk) - Cieľom projektu s názvom Odborná stáž mladých zdravotníkov ako súčasť prípravy na výkon povolania je posilniť európsku dimenziu, skvalitniť odborné spôsobilosti a prehĺbiť komunikačné zručnosti v cudzom jazyku v zdravotníckom prostredí. Osvojiť si systém a organizáciu práce v systéme ošetrovateľskej starostlivosti hosťujúcej krajiny. Posilniť schopnosť pracovať s rozličnými skupinami ľudí, možnosť porovnávať úroveň ošetrovateľskej starostlivosti. Porovnávať kompetencie zdravotníckych pracovníkov a získať prehľad o možnostiach budúceho zamestnania v oblasti zdravotníctva, ošetrovateľstva a sociálnych služieb.

Žiaci SZŠ-EK Nové Zámky navštívili Londýn Foto: SZŠ-EK Nové Zámky


Po príchode do Londýna nás čakal zástupca ADC College a umiestnil žiakov do hosťujúcich rodín. Bývali sme v Harrow, čo je veľké prímestské mesto v štvrti London Harrow v severozápadnom Londýne.

Prvý deň mali účastníci projektu úvodné stretnutie v ADC College. Účelom stretnutia bolo poskytnúť informácie o pracovných podmienkach v ošetrovateľských domoch, pravidlách správania sa v hosťujúcich rodinách a o cestovaní v Londýne. Po úvodných informáciách si žiaci na vlastnej koži vyskúšali cestovanie na svoje pracoviská v treťom najväčšom meste Európy.

V nasledujúcich pracovných dňoch žiaci samostatne pracovali v ošetrovateľských domoch sú to zariadenia, v ktorých sa poskytuje nepretržitá ošetrovateľská starostlivosť. Koordinátori projektu spolu s riaditeľkou našej školy absolvovali monitorovacie návštevy na pracoviskách, kde prebiehali rozhovory s mentormi žiakov a oboznámenie sa s pracoviskom.

Cez víkend sme navštívili najzaujímavejšie pamätihodnosti Londýna ako Buckinghamský palác, Katedrálu sv. Pavla, Tower a Tower Bridge, parlament a Westminister Abbey, Trafalgárske námestie, Londýnske oko, Park v Greenwitsch. Mohli sme obdivovať výmenu stráži pred Buckinghamským palácom a nenechali sme si ujsť ani nákupy na hlavnej londýnskej nákupnej ulici Oxford Street.

Posledný deň druhého pracovného týždňa absolvovali účastníci mobility certifikáciu v ADC College, kde im boli odovzdané certifikáty o absolvovaní stáže, Europass Mobility a zároveň v práci dostali referencie.PhDr. Ľubica Ďurišová Vanková, PhD.

Téma TASR