Žiaci SOŠ Rakovice ukončili štúdium záverečnými skúškami

SOŠ Rakovice, 3. júla 2018 14:56

Niekoľko rokov štúdia zakončilo 22 žiakov Strednej odbornej školy Rakovice učebných odborov záhradník, viazač – aranžér kvetín a poľnohospodárska výroba v dňoch 18.-20.6.2018 záverečnými skúkami.

Záverečné práce aranžérov kvetín Foto: SOŠ Rakovice


Rakovice 3. júla (SkolskyServis.sk) - Počas týchto dní ukázali, že sú pripravení po teoretickej aj praktickej stránke do praxe. Záverečné skúšky pozostávali z písomnej, ústnej a praktickej časti a žiaci vykonávali také úlohy, ako napríklad zhotovenie svadobného venca na dvere, dušičkového venca, venca na dvere kostola pri príležitosti 1. svätého prijímania , realizovali výsadbu a ošetrovanie rastlín , poznávanie rastlín , ošetrovanie porastu na záhone, ošetrovanie teliat a prasiat v poľnohospodárskom podniku. Záverečné skúšky prebiehali v príjemnej atmosfére a výsledky odrážali zodpovednú prípravu a pracovné nasadenie žiakov. Skúšky sa konali v odborných učebniach SOŠ Rakovice, ale v tomto roku aj v prevádzke PVOD Kočín Šterusy. Rodičia absolventov aj pedagógovia s hrdosťou sledovali slávnostné odovzdávanie výučných listov a odmeňovanie najúspešnejších žiakov. Niektorí absolventi si zvolili možnosť ďalšieho vzdelávania v nadstavbovom štúdiu a získanie maturity, ostatní budú svoje zručnosti a vedomosti uplatňovať v praxi. V každom prípade im prajeme veľa úspechov pri uskutočňovaní ich plánov.

Téma TASR